Afval

 • ROVA komt namens de gemeente Woudenberg de volgende afvalsoorten aan huis ophalen: restafval, GFT-afval, PMD (verpakkingen van plastic, metaal (blik) en drankenkartons) en oud papier. Voor restafval betaalt u per keer dat u de minicontainer aan de weg zet of een zak in de ondergrondse container gooit.
 • U mag uw minicontainer voorafgaande aan de ophaaldag vanaf 19.00 uur aan de openbare weg plaatsen. De minicontainer dient op de ophaaldag voor 20.00 uur weer van de openbare weg te zijn gehaald.
 • U vindt alle informatie over de inzameldagen voor uw adres op www.rova.nl/afvalkalenderen in de ROVA-app die te downloaden is in de Google Play Store of  de Apple App Store  
 • Grof huishoudelijk afval brengt u naar de milieustraat of laat u tegen betaling ophalen door ROVA. De milieustraat is alleen toegankelijk met een stortpas van de gemeente Woudenberg. Deze stortpas is gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis.
 • Wordt uw papier niet aan huis ingezameld? Dan kunt het naar de milieustraat brengen.
 • Alles over het scheiden van afval en een afvalscheidingswijzer vindt u op de website van Milieu Centraal 

Op de dag dat uw container geleegd wordt, zet u uw container aan de weg. Door de container op de juiste manier aan de weg te zetten, helpt u onze chauffeurs een handje om de containers zo goed, snel en veilig mogelijk te legen. Hoe u de container op de juiste manier aan de weg zet, leest u hieronder.

Milieustraat

De milieustraat is gevestigd aan de Bosrand 19 in Woudenberg.

Openingstijden:
Vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. 
De Milieustraat is niet bedoeld voor het brengen van bedrijfsafval.

De milieustraat is altijd gesloten op:

 • Goede Vrijdag
 • Tussen kerst en Oud&Nieuw
 • Feestdagen die op vrijdag of zaterdag vallen: eerste en/of tweede kerstdag (25 en 26 december), koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei).

Kosten Milieustraat
Het inleveren van veel afvalsoorten is gratis. Voor grof afval betaalt u € 0,15 per kilo.

Betalen kan alleen met pinpas.

Stortpas
De Milieustraat is alleen toegankelijk met een stortpas van de gemeente Woudenberg. Deze stortpas is gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis. Neem uw legitimatiebewijs mee als u een stortpas aan komt vragen, u krijgt deze dan direct mee. 

De Milieustraat is alleen toegankelijk met een stortpas van de gemeente Woudenberg. Deze stortpas is gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis. Neem uw legitimatiebewijs mee als u een stortpas aan komt vragen, u krijgt deze dan direct mee. 

Op woensdag 10 januari 2024 komt de buitendienst de kerstbomen ophalen.

Zorg dat de kerstboom buiten staat op dezelfde plek als je afvalcontainer. Wil je erop letten dat de kerstbomen zijn ontdaan van versierselen, grond en emmers? Alleen dan kunnen ze als groenafval worden ingezameld.

Kerstbomen hoger dan 2 meter kunnen wij helaas niet meenemen. Woon je in het buitengebied dan kan je ook van deze service gebruik maken. Meld jouw adres dan aan bij ROVA via 038-4273777 of via www.rova.nl/contact.

 • De deksel van uw container moet dicht kunnen
 • De container mag maximaal 80 kg wegen
 • Zet geen afval naast de container, dit wordt niet meegenomen
 • Zet de container met de wielen en het handvat richting woning, dus niet richting de straat
 • Zet de container bij de stoeprand (niet verder dan een halve meter er vanaf)
 • Zet de container op een vlakke ondergrond
 • Zet de container van u en de container van uw buren naast elkaar
 • Houd ongeveer 30 centimeter (een stoeptegel) ruimte tussen de containers, anders kan de arm van de vuilniswagen de containers niet oppakken
 • Zorg voor genoeg ruimte rondom en boven de container zodat de arm van de vuilniswagen de container omhoog kan tillen om hem te legen. Denk hierbij aan bomen, auto’s, palen, schuttingen, enzovoort
 • Maakt u gebruik van containerzakken? Vouw deze dan naar binnen voor u de container aan de weg zet

Uw aanbiedplaats
ROVA heeft in uw wijk plekken aangewezen waar de containers aan de weg gezet kunnen worden, om het legen van de container makkelijk en veilig te laten verlopen. Weet u niet waar u de container moet aanbieden, dan kunt u contact opnemen met het ROVA-Klantcontactcentrum via telefoon (038) 427 37 77 of www.rova.nl/contact.

Aanbiedtijden
Zet uw container op de dag dat uw container geleegd wordt vóór 7.00 uur op de juiste plek. Wanneer de container is geleegd, vragen wij u de container zo snel mogelijk weer op te halen, in ieder geval voor 20.00 uur.

Voor de volgende vragen dient u contact op te nemen met ROVA via 038-4273777 of via www.rova.nl/contact

 • Indien uw container niet goed geleegd is (melden binnen 24 uur)
 • Vragen over de afvalkalender
 • Vragen over het omwisselen van containers
 • Vragen over het aanvragen van containers bijvoorbeeld als u in een nieuwbouwwoning komt wonen
 • Vragen over de inzameling
 • Vragen over opstelplaatsen
 • Vragen over de ondergrondse containers
 • Vragen over pasjes voor de ondergrondse containers
 • Vragen over het ophalen van grof huishoudelijk afval 

U kunt kleine hoeveelheden asbesthoudend afval gratis inleveren bij de Milieustraat. Daarvoor gelden de volgende regels:

 • Verpak het afval in (speciaal) doorzichtig, stevig plastic. Dit plastic koopt u bij de doe-het-zelfwinkel of de bouwmarkt.
 • U kunt maximaal 50 kg asbest per huishouden per jaar inleveren bij de Milieustraat. Grotere hoeveelheden voert u zelf af via een particuliere afvalverwerker.
 • Het asbest moet zo verpakt zijn dat het door één persoon te tillen is.
 • U dient het asbest zelf in de daarvoor bestemde container te deponeren, op aanwijzingen van de toezichthouders.
 • Geeft u bij de afgifte van het afval aan de toezichthouders door dat het om asbesthoudend afval gaat.
   

Grof huishoudelijk afval, zoals matrassen en niet meer te gebruiken inboedel (met uitzondering van wit- en bruingoed), kunt u tegen betaling op laten halen door ROVA. Neem hiervoor contact op met ROVA via 038-4273777 of via www.rova.nl/contact.

U kunt grof huishoudelijk afval en bouw-en sloopafval ook tegen betaling naar de Milieustraat brengen. U betaalt € 0,15 per kilo. Betalen kan alleen met pinpas.

In de maand oktober plaats de gemeente op diverse locaties in het dorp bladkorven. In de bladkorf kunt u bladeren van de gemeentelijke bomen kwijt. De korven worden wekelijks nagekeken en indien nodig, direct geleegd.

Alleen blad in de bladkorven
De korven zijn alleen bedoeld voor blad. Takken en ander soort afval is niet toegestaan! 
Het bladafval wordt namelijk gebruikt voor bladcompost. Dit is organisch materiaal dat we voor een aantal van onze plantsoenen gebruiken. Dit dient als voedingsstoffen voor planten, stimuleert het bodemleven en het vasthouden van vocht in de bodem. Gooi daarom geen plastic of papieren zakken in de bladkorven! Ook ander tuinafval, zoals grasmaaisel, tuinplanten of takken hoort niet in de korven thuis.

Op onderstaand kaartje kunt u zien waar de bladkorven komen te staan. Bij (herhaald) misbruik zijn wij genoodzaakt ze weg te halen. 

Twee keer per jaar wordt het grof tuinafval aan huis opgehaald. 
Op de volgende data wordt grof tuinafval opgehaald:

Kwadrant 1: eerste woensdag in april en oktober  
Kwadrant 2: tweede woensdag in april en oktober  
Kwadrant 3: derde woensdag in april en oktober  
Kwadrant 4: vierde woensdag in april en oktober  

De wijk Hoevelaar en de Stationsweg Oost vallen onder kwadrant 2. U kunt het grof tuinafval ook gratis naar de Milieustraat brengen.

Afspraak maken
U moet eerst telefonisch een afspraak maken. Grof tuinafval van adressen die geen afspraak hebben gemaakt, wordt niet meegenomen! Aanmelden kan tot 16.30 uur de dinsdag voor de inzameling, neem hiervoor contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum via telefoonnummer (038) 427 37 77. Na het maken van een afspraak, kunt u uw grof tuinafval aan de straat aanbieden. Dit wordt bij u aan huis opgehaald.

Aanbiedvoorschriften
Bied het grof tuinafval aan volgens de volgende aanbiedvoorschriften:

 • Bied uw grof tuinafval handzaam en gebundeld aan
 • Bied maximaal 1 m3 grof tuinafval aan
 • Bied uw grof tuinafval vóór 7.30 uur aan

Wat is grof tuinafval?
Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde, of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

Wel grof tuinafval

 • Gemaaid gras
 • Organisch tuinafval
 • Bladeren en snoeiafval
 • Tak- en/of stamhout

Geen grof tuinafval

 • Zand en aarde
 • Bielzen, geïmpregneerde schuttingen en tuinhekjes
 • Stoeptegels
 • Overig afval

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77 of via www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 19.00 uur en op zaterdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

U kunt uw kringloopgoederen gratis brengen naar Kringloopwinkel WoudenbergDorcas en de Milieustraat.

Kringloopwinkel Woudenberg haalt ook kringloopgoederen op.

Geen luiers meer bij restafval?
Onlangs is ons nieuwe grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 met bijbehorend uitwerkingsplan vastgesteld. Eén van de acties voor 2021 is: het verminderen van de hoeveelheid luiers bij het restafval.
Eind vorig jaar zijn we samen met Stichting Duurzaam Woudenberg gesprekken gestart met Stichting Recycling Nederland over de mogelijkheden. De gesprekken gaan met name over het gebruik en bieden van een (was)service voor de wasbare luier. Zodra er concrete resultaten te melden zijn, zult u daarover zeker meer lezen via onze communicatiekanalen.

Scheiding en recycling van luiers
Op dit moment zou een gescheiden inzameling van luiers extra kosten meebrengen voor het inzamelsysteem, zonder dat dit bijdraagt aan een beter milieu. Omdat er momenteel nog geen volwaardige recyclemogelijkheden zijn worden luiers nu nog verbrand. Dat is de reden dat u in Woudenberg geen inzamelmiddelen aantreft om luiers gescheiden in te zamelen.

We houden u op de hoogte
Het onderwerp heeft zeker onze aandacht en we werken aan oplossingen. Oplossingen die reëel en haalbaar zijn en wellicht op korte termijn meer service kunnen bieden richting onze inwoners.

Klein chemisch afval, zoals schoonmaakmiddelen, batterijen en verf kunt u gratis inleveren bij de milieustraat in Woudenberg of op onderstaande locaties:

 • Apotheek (gebruikte injectienaalden en medicijnen)
 • Detaillisten (batterijen, spaarlampen, tl-buizen)
 • Drogisterij & Parfumerie Woudenberg (batterijen)
 • Welkoop (batterijen)
 • Lachgascilinders levert u ook in bij de Milieustraat. Dit gebeurt anoniem (het inleveren van lachgascilinders wordt niet geregistreerd).

Het bezit van lachgas is strafbaar. Bent u toch in het bezit van een lachgascilinder? Dan is het belangrijk dat u deze niet weggooit op een manier die gevaar oplevert voor een ander. Inleveren bij de milieustraat voorkomt gevaarlijke situaties voor mensen die in de afvalverwerking werken.

Tussen de gemeente Woudenberg en ROVA is een bewerkersovereenkomst gesloten. In de bewerkersovereenkomst ligt vastgelegd dat ROVA de 'bewerker' wordt bij gemeente Woudenberg op het gebied van afval. De overeenkomst kunt u hier bekijken. 

Bewerkersovereenkomst ROVA (pdf, 606 KB)