Iets melden of een klacht doorgeven

Melding openbare ruimte

 • Zwerfafval op straat? Een losse stoeptegel? Een omgewaaide boom? Of heeft u andere meldingen of tips over uw buurt? Meld dit dan digitaal bij de gemeente.
 • U geeft uw melding door via fixi. Als u uw e-mailadres invult dan houden wij u op de hoogte van de voortgang van uw melding.
 • Wij verwerken uw melding op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 uur. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie van ons op uw melding. 
 • Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Ga dan naar de pagina klachten. Zo geeft u ons de kans samen met u naar een oplossing te zoeken voor uw klacht en onze dienstverlening te verbeteren.
 • Heeft u een vraag, klacht of melding betreffende verkeer of vervoer? Check dan eerst onze pagina met veelgestelde vragen om te checken of uw vraag er tussen staat.

Eenvoudig een melding maken? Gebruik dan de gratis FIXI app. Via de app kunt u de status van uw melding in de gaten houden en kunt u reageren op uw melding, ook nadat deze is afgehandeld door de gemeente.

U kunt de Fixi app downloaden in de Appstore en Google Playstore:

Downloaden voor Apple
Downloaden voor Android

Meer informatie over privacy, de verwerking en bescherming van persoonsgegevens door de Fixi website en Fixi app vindt u in het privacybeleid van Decos, de leverancier van Fixi.

Melding doorgeven via Fixi

Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een sterk woekerende exotische plant. Ze veroorzaakt schade aan kabels en leidingen, wegen, funderingen en gebouwen. Ziet u Japanse duizendknoop in de openbare ruimte? Doe dan een melding via Fixi.

Heeft u Japanse duizendknoop bij u eigen huis of op eigen terrein? Knip de plant dan af tot de grond en doe hem bij het restafval.

Berenklauw
De reuzenberenklauw kan veel overlast geven. Bijvoorbeeld brandwonden of irritaties. Ziet u reuzenberenklauw in de openbare ruimte? Doe een melding via Fixi.​​​​​​​

Milieuklachten en groene overtredingen melden bij de RUD
Wie een milieuklacht heeft over een bedrijf, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de milieuklachtentelefoon van de RUD: 0800 0225510. Geluidsoverlast, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om contact op te nemen. U kunt dit nummer ook bellen om mogelijke groene overtredingen te melden, zoals het verstoren van dieren of het dumpen van afval in de natuur.

Spoedeisende klacht
Bel met de RUD Milieuklachtenlijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar: 0800 0225510

Milieuklachtenformulier
Heeft uw klacht geen spoed, dan kunt u gebruik maken van het milieuklachtenformulier. Het milieuklachten formulier vindt u hier: https://rudutrecht.formulierenserver.nl/milieuklachten

Overlast is niet altijd een overtreding
De RUD onderzoekt altijd eerst wat er aan de hand is. De klacht wordt nader bekeken, en de RUD onderzoekt waardoor de overlast veroorzaakt wordt. Gaat het om een bedrijf, dan neemt de RUD contact op met het desbetreffende bedrijf. Vervolgens kunnen we meten of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet, en onderzoeken of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen. De RUD kan alleen handhavend optreden als er sprake is van een overtreding.

Doorverwijzen
De RUD houdt de afhandeling van klachten nauwkeurig bij en houdt mensen met milieuklachten op de hoogte van de stand van zaken. De RUD kan niet alle klachten zelf afhandelen. Kan de RUD dit niet, dan spelen zij de klacht door naar de juiste instantie (de gemeente, de provincie, het waterschap, de politie etc).

Groene meldingen
U kunt het telefoonnummer ook bellen om een mogelijke ' groene' overtreding te melden. Ziet u bijvoorbeeld afval in het buitengebied, schade aan bomen of planten of dat dieren worden verstoord of gedood? Dan kunt u bellen met 0800 0225510. U kunt ook digitaal melden: https://rudutrecht.formulierenserver.nl/meldingnatuur

Problemen met het riool – zoals een verstopping -  tussen uw huis en het ontstoppingsstuk op de erfgrens moet u zelf (laten) oplossen. De kosten hiervoor betaalt u zelf. Verstopping van het riool op gemeentegrond, dan moet de gemeente de verstopping oplossen. Neem in dat geval  contact met ons op via het telefoonnummer 14033 (bij spoed) of doe digitaal een melding. In opdracht van de gemeente zal een bedrijf dan de verstopping verhelpen.
Buiten openingstijden kunt u spoedmeldingen doen via het noodnummer van de gemeente (033) 286 77 77.

Om te weten of de verstopping zich op uw grond bevindt of op gemeentegrond, kunt u het ontstoppingsstuk op de erfgrens opgraven:

 • Staat het ontstoppingsstuk niet vol met water, dan bevindt de verstopping zich op uw grond. U dient zelf de verstopping te (laten) verhelpen.
 • Staat het ontstoppingsstuk wel vol met water, dan bevindt de verstopping zich op gemeente grond. U kunt de verstopping melden bij de gemeente, wij zullen de verstopping laten verhelpen.

Een tekening van het gemeenteriool met daarop de locatie van het ontstoppingsstuk kunt u tijdens openingstijden kosteloos opvragen via 14033.

 • Ziet u ongedierte zoals ratten of een wespennest op grond van de gemeente? Dan kunt u dit bij ons melden via de knop hierboven.
 • Wij bestrijden geen vogels, mollen of vliegjes.
 • Voor ongedierte op particulier terrein neemt u contact op met de huiseigenaar of u schakelt een bestrijdingsbedrijf in. Dit is voor eigen kosten.
 • Voor overlast van een bijennest neemt u contact op met de imkervereniging.
 • Voor overlast van vliegen neemt u contact op met deRegionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD).

 • Een of enkele kapotte lantaarnpalen? Dit kunt u digitaal melden bij de gemeente.
 • Een storing aan meerdere lantaarnpalen in bijvoorbeeld een hele straat of wijk? Geef dit door aan de storingsdienst van Stedin via het telefoonnummer 0800-9009. Kies in het keuzemenu voor stroomstoring. Buiten openingstijden van het gemeentehuis kunt u het ook doorgeven aan de nooddienst van de gemeente via het telefoonnummer (033) 2867777.

Heeft u last van een vuurkorf, open haard of houtkachel in uw omgeving, overleg dan eerst met de ‘stoker’. Vaak veroorzaakt een stoker de overlast onbewust. De meeste mensen stoken vanwege de gezelligheid en zijn zich totaal niet bewust van de risico’s die dit geeft voor de gezondheid van zichzelf of van de buren. Laat staan van de overlast die dit kan veroorzaken. En de meeste mensen zijn ook bereid om rekening te houden met de buren.

Er samen uitkomen
Het is belangrijk om er samen goed uit te komen, want de gemeente heeft op basis van wetgeving weinig mogelijkheden om stookoverlast tegen te gaan.

Melding maken
Wij als gemeente mogen op basis van onze APV alleen een controle uitvoeren op wat er zoal gestookt wordt voor situaties buiten de woning.
We mogen wel het terrein betreden voor een controle, maar niet de woning.

De gemeente kan dus gebeld worden bij een feitelijke constatering van het oneigenlijk stoken buiten de woning en kan een BOA of toezichthouder langs sturen.
In de woning kan de gemeente geen controle uitoefenen. Voor overlast door het stoken van kachels in de woning kunnen wij alleen het advies geven om in gesprek te gaan met de veroorzaker of een civielrechtelijke procedure te starten.

Tips voor gebruik van open haard en houtkachels
Stoken met hout heeft altijd nadelige gevolgen voor de omgeving. Als u toch wilt stoken raden we u aan om de volgende tips in acht te nemen:

 • Gebruik de houtkachel niet als hoofdverwarming.
 • Stook alleen briketten of droog hout.
 • Reinig de schoorsteen regelmatig.
 • Ventileer extra als de haard of houtkachel brandt.
 • Laat u adviseren over het juiste stooktoestel en laat deze installeren door een erkend installateur.
 • Kies een toestel met de juiste capaciteit voor de ruimte die u wilt verwarmen.
 • Ventileer altijd tijdens het stoken.
 • Zorg voor volledige verbranding (blauwe vlammen), door de luchttoevoer naar de kachel volledig open te zetten, evenals de uitlaatklep naar de schoorsteen.
 • Stoken bij windstil of mistig weer wordt afgeraden.

Hoe schadelijk is het stoken van hout?
Bij het stoken van hout komen CO2, roet en fijnstof vrij. Deze stoffen zijn belastend voor het milieu en kunnen overlast veroorzaken bij mensen met (over)gevoelige luchtwegen. Het levert nadelige gezondheidseffecten op. Met name mensen met longaandoeningen, COPD en astma ondervinden veel last van houtrook.


Tips bij buitenvuur en barbeques
Een vuurtje of barbecue stoken in de tuin? Veel mensen vinden het reuze gezellig. Toch kunnen buurtgenoten last hebben van de rook van uw barbecue of vuurkorf.

 • Gebruik alleen schoon hout dat goed gedroogd is
 • Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout
 • Brandbare blokken van geperst hout 
 • Laat de barbecue of vuurkorf uit bij windstil of mistig weer
 • Een elektrische barbecue of gasbarbecue geeft nauwelijks (rook)overlast voor de omgeving
 • Sfeer in de tuin kun je ook maken met een vuurpot of kaarsen

RIVM Stookalert
Het RIVM heeft een stookalert ontwikkeld waarmee mensen worden opgeroepen om bij ongunstige weersomstandigheden en/of een slechte luchtkwaliteit geen hout te stoken. Bij het RIVM stookalert kunt u zich aanmelden om het stookalert ontvangen.

Discriminatie melden

Wordt u gediscrimineerd op het werk? Wordt u de toegang tot een discotheek geweigerd? Ongelijk behandeld bij het zoeken naar een woning of een baan? Anders behandeld door uw geloof of levensovertuiging? Meld dat dan bij Art.1 Midden Nederland. Samen met u bekijken ze de mogelijkheden en de stappen die gezet kunnen worden.

Discriminatie melden

Meldpunt discriminatie LHBTI+

Heb jij wel eens een nare opmerking of vervelende ervaring gehad omdat je bijvoorbeeld lesbisch bent of transgender? Maak dan een melding via www.weblijvenonszelf.nl. Met dit meldpunt vergroten we de zichtbaarheid van discriminatie. Laat je stem horen!

Wil je graag ondersteuning? Medewerkers van het COCArtikel 1 of Roze in Blauw staan voor je klaar. Bijvoorbeeld door je in contact te brengen met andere LHBTI-ers die met discriminatie te maken hebben gehad.