Veelgestelde vragen Verkeer en Vervoer

Op deze pagina vind u antwoorden op veelgestelde vragen over verkeer en vervoer in Woudenberg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeren, verkeersveiligheid of het aanpassen van de openbare ruimte.

Mocht u een vraag hebben omtrent verkeer en vervoer dan willen wij u vragen eerst te kijken of u vraag hieronder terug te vinden is. Staat uw vraag er niet tussen of wilt u alsnog graag een melding doen? Dan kunt u uw melding of vraag doorgeven via Fixi of door te bellen naar 14033. 

Is het mogelijk om extra parkeerplaatsen bij mij in de straat aan te leggen?
Over het algemeen worden er alleen extra parkeerplaatsen aangelegd wanneer er een aanpassing of groot onderhoud in een buurt plaatsvindt.
Als er recent een aanpassing of groot onderhoud bij u in de straat of in de buurt heeft plaatsgevonden, komt het zelden voor dat er nog extra parkeerplaatsen aangelegd worden.

Er staat een foutgeparkeerde voertuig in mijn straat. Wat is hieraan te doen?
U kunt melding maken van een foutgeparkeerde auto via Fixi of telefonisch door te bellen naar 14033. De BOA neemt deze locatie dan mee in zijn/haar dagelijkse ronde. Mocht de BOA iets aantreffen wat niet mag dan zal daarop actie worden ondernomen.

Wat doet de gemeente tegen weggebruikers die de verkeersregels overtreden?
Op het gebied van verkeer is de gemeente bevoegd te handhaven op alle overtredingen betreffende stilstaand verkeer. Denk hierbij aan het parkeren op het trottoir, een gehandicaptenplaats zonder gehandicaptenkaart, langs een gele streep, binnen 5 meter van een voetgangersoversteekplaats of kruising etc.

Ook is de gemeente bevoegd om te handhaven op het vasthouden van mobiel elektronische apparaten op de fiets, fietsen met ondeugdelijke verlichting en het negeren van een rood verkeerslicht door fietsers en voetgangers.

De gemeente is niet bevoegd te handhaven op snelheidsovertredingen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de politie. U kunt via het meldformulier een melding indienen bij de politie of door te bellen naar 0900-8844.

Wat zijn de regels voor het parkeren van grote voertuigen in de wijk?
Voertuigen (met inbegrip van de lading) met een lengte van meer dan 6,00 meter en/of een hoogte van meer dan 2,40 meter, zijn verboden om binnen de bebouwde kom te parkeren. Is het voertuig groter dan deze afmetingen, en blijft er voldoende parkeerruimte over voor anderen? Dan is het op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur toegestaan om uw voertuig te parkeren. Voor een ander tijdstip vraagt u schriftelijk een ontheffing aan bij de gemeente.

Er staat al enige tijd een caravan en/of andere aanhangwagens op een openbare parkeerplaats. Wat is hieraan te doen?
Het is niet toegestaan om kampeerwagens (caravans/vouwwagens), magazijn-, aanhang- en keetwagens en andere aanhangwagens langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren op of langs de openbare weg. Ervaart u overlast? Dan kunt u hiervan melding doen via Fixi of telefonisch door te bellen naar 14033. De BOA neemt deze locatie dan mee in zijn/haar dagelijkse ronde. Mocht de BOA iets aantreffen wat niet hoort dan zal daarop actie worden ondernomen.

Ik wil graag een container op een parkeerplaats plaatsen voor huis-aan-huiswerkzaamheden. Heb ik hiervoor een vergunning nodig?
Voor het plaatsen van een voorwerp op een parkeerplaats, ongeacht de duur daarvan, moet een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. De gemeente toetst uw aanvraag aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U kunt uw aanvraag voor deze vergunning indienen door een e-mail te sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl. Vermeld in uw mail in welke periode u de container wil plaatsen en voeg daarbij een plattegrond of tekening toe van de precieze locatie.

Is het mogelijk om een parkeerverbod of verbod om stil te staan aan te vragen?
Het uitgangspunt van de gemeente is om zo min mogelijk parkeerverboden en verboden om stil te staan in te stellen in woonwijken.  Bij herinrichtingen van straten wordt de straat dan ook zo ingericht dat parkeerverboden zo min mogelijk nodig zijn. Bij hinderlijk of foutief parkeergedrag adviseren wij u om de bestuurder van het voertuig op zijn/haar gedrag aan te spreken. Ervaart u overlast? Dan kunt u hiervan melding doen via Fixi of telefonisch door te bellen naar 14033. De BOA neemt deze locatie dan mee in zijn/haar dagelijkse ronde. Mocht de BOA iets aantreffen wat niet hoort dan zal daarop actie worden ondernomen.

Is het mogelijk om bij de gemeente een (extra) parkeerplaats te kopen?
De gemeente Woudenberg verkoopt geen parkeerplaatsen.

Kan ik een parkeervergunning en/of ontheffing aanvragen?
In een aantal centrumgebieden van Woudenberg is het mogelijk een vergunning en/ of ontheffing aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina parkeren in Woudenberg.

Hoe kan ik een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken aanvragen?
Bent u een bestuurder (of ouder, verzorger, partner van) met een lichamelijke beperking en heeft u geen parkeerplaats bij uw huis en staat uw voertuig  geregistreerd op uw woonadres? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gereserveerde parkeerplaats bij uw woning en/of werkplek. Dit kunt u hier aanvragen. 

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag over parkeren?
Dan kunt u uw melding of vraag doorgeven via Fixi of telefonisch door te bellen naar 14033.

Er wordt te hard in mijn straat of buurt gereden. Wat kan de gemeente hieraan doen?
De gemeente ontvangt  elke maand een update over de gereden snelheden in Woudenberg. Wij zien hierin o.a. de gemiddelde gereden snelheid en de maximale overschrijdingen. Indien de gemeente dit noodzakelijk acht, wordt er een snelheidsmeting uitgevoerd. Wanneer deze meting uitwijst dat er sprake is van structurele overschrijding van de geldende snelheid, zal de gemeente onderzoeken of  en welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden om de snelheid te remmen.

Kan de gemeente handhaven wanneer er te hard gereden wordt?
De gemeente is niet bevoegd om op snelheid te handhaven. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de politie. U kunt via het meldformulier een melding indienen bij de politie of door te bellen naar 0900-8844.

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag over snelheid/hardrijden?
Dan kunt u uw melding of vraag doorgeven via Fixi of telefonisch door te bellen naar 14033.

Hoe kan ik een laadpaal voor elektrische auto’s aanvragen?
Het aanvragen van een elektrische laadpaal kan via de website van Groendus.

Hoe wordt de locatie van een openbare laadpaal bepaald?
De aanbieder van de laadpaal, Groendus, ontvangt een aanvraag van een bewoner of ondernemer in Woudenberg, Groendus zoekt vervolgens een geschikte locatie en legt deze voor aan de gemeente om te beoordelen. In het voortraject is al rekening gehouden met de ligging van kabels en leidingen voor de aansluiting, een logische plek in de buurt, de vindbaarheid van de laadpaal voor potentiële gebruikers, enzovoorts.

Vervolgens toetst de gemeente de voorgestelde locatie aan haar eigen beleid en neemt een verkeersbesluit. Nadat het verkeersbesluit is gepubliceerd, kunnen belanghebbende bewoners gedurende een periode van zes weken bezwaar indienen. Als er geen bezwaren zijn zal de aanbieder  overgaan tot de plaatsing van de laadpaal.

Wat moet ik doen bij een storing aan een laadpaal?
Groendus heeft de laadpalen in Woudenberg in beheer. Bij een storing aan de laadpaal kunt u bellen naar 085-130 7300.

Welke regels gelden er voor het parkeren bij een openbare laadpaal?
Bij een openbare laadpaal zijn twee parkeervakken aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze parkeervlakken mogen alleen worden gebruikt voor het laden van elektrische voertuigen. Zodra het voertuig is opgeladen moet de auto worden verplaatst.

Een elektrisch voertuig is allang vol, maar is door de eigenaar niet weggehaald. Wat kan de gemeente voor mij betekenen?
U kunt hiervan melding doen via Fixi of telefonisch door te bellen naar 14033. De BOA neemt deze locatie dan mee in zijn/haar dagelijkse ronde. Als de BOA hier niet tegen kan optreden, heeft ook de politie de bevoegdheid om te handhaven op het onjuiste gebruik van de laadpaal. De politie kan ook rechtstreeks benaderd worden op het algemene nummer 0900-8844.

Een laadpaal is vaak bezet door één of dezelfde bestuurder. Wat kan ik hieraan doen?
Een elektrisch voertuig mag alleen bij een laadpaal worden geparkeerd wanneer deze wordt opgeladen. Is dit niet het geval, dan moet het voertuig worden verplaatst. U kunt de eigenaar van het voertuig hierop wijzen. Mocht dit niet helpen, dan kunt u hiervan melding doen via Fixi of telefonisch door te bellen naar 14033. De BOA neemt deze locatie dan mee in zijn/haar dagelijkse ronde.

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag over laadpalen en infrastructuur?
Dan kunt u uw melding of vraag doorgeven via Fixi of telefonisch door te bellen naar 14033.

Is het mogelijk om in mijn straat een zebrapad aan te leggen?
In 30 km zones worden in principe geen zebrapaden aangebracht. Alleen op locaties met grote voetgangersstromen op meerdere momenten van de dag wordt een zebrapad aangelegd. Bijvoorbeeld bij scholen of als er grote aantallen voetgangers allemaal op één locatie oversteken waar niet anders overgestoken kan worden.

Kan er een paaltje of hekje in mijn straat geplaatst worden?
Vanuit verkeerskundig aspect is het niet wenselijk om paaltjes te plaatsen in een straat, op een woonerf of op een (fiets)pad. De gemeente is dan ook zeer terughoudend met het plaatsen van paaltjes en hekjes in het dorp en zal enkel overgaan tot het plaatsen van een paal wanneer dit in haar ogen de meest verkeersveilige oplossing is.

Is het mogelijk om een verlaging aan te brengen in het trottoir voor fietsers?
Het is wettelijk gezien niet toegestaan om op het trottoir te fietsen. Een verlaging aanbrengen voor fietsers is dan ook niet mogelijk.
Een gebruikelijke uitzondering om wel verlagingen aan te brengen in het trottoir, is als een bepaald deel binnen Woudenberg aantoonbaar gebruikt wordt door rolstoelgebruikers en mindervaliden.

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag over verkeersveiligheid?
Dan kunt u uw melding of vraag doorgeven via Fixiof telefonisch door te bellen naar 14033.

De Provinciale wegen 226 en N227 (Stationsweg Oost, Geeresteinselaan/Maarsbergseweg, Randweg/ Zeisterweg en Doornseweg) zijn geen eigendom van de gemeente maar van de provincie. Voor vragen en/of opmerkingen over deze wegen kunt u terecht bij de provincie Utrecht. Op dezepagina leest u hier meer over en kunt u de juiste contactgegevens vinden.

Voor vragen of meldingen over het openbaar vervoer in Woudenberg kunt u terecht bij de vervoerders Keolis en Syntus.
Suggesties, verbeterpunten, opmerkingen, klachten, meldingen, kapotte bushokjes enzovoorts kunt u kwijt bij de klantenservices van Keolis en Syntus. Direct contact met de provincie Utrecht kan via hun online contactformulier.

Hoe lang duurt het voordat ik een antwoord van de gemeente krijg?
Wij doen ons best om u binnen 5 werkdagen van een antwoord te voorzien. Soms is er meer uitzoekwerk nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden. In dat geval kan het wat langer duren voor wij uw vraag kunnen beantwoorden.

Ik heb een bekeuring van de politie of de BOA ontvangen en ik ben het hier niet mee eens. Hoe kan ik bezwaar maken?
Na het ontvangen van een bekeuring voor een verkeersovertreding, in welke vorm dan ook, ontvangt u binnen enkele weken een brief van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau). Bent u het niet eens met deze verkeersboete? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de officier van justitie (OvJ). Dit wordt ook wel ‘in beroep gaan’ genoemd.
Meer informatie kunt u vinden op de website van het CJIB.

Het groen belemmert het zicht waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Wat kan ik doen?
U kunt melding maken van deze locatie via Fixi of telefonisch door te bellen naar 14033.

Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen?
Dan kunt u uw melding of vraag doorgeven via Fixi of telefonisch door te bellen naar 14033.