Herinrichting kruispunt Europaweg/Stationsweg West

Eind jaren ‘90 is het oude kruispunt Europaweg-Stationsweg West aangelegd. Door allerlei ontwikkelingen is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden op dit kruispunt. Denk bijvoorbeeld aan de komst van nieuwbouwwijk Het Groene Woud. We verwachten dat ook in de toekomst het verkeer op het kruispunt blijft toenemen. Dit heeft onder andere te maken met de nieuwbouw op de Nijverheidsweg, de bouw van een kerkelijk centrum en de verwachte toename van het aantal leerlingen op de Wartburgschool. Het was daarom noodzakelijk het kruispunt opnieuw in te richten. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. 

Evaluatie rotonde

Bij grote aanpassingen aan ons wegennet laten wij, als gemeente, altijd na twee jaar een evaluatie uitvoeren. Naar aanleiding van meerdere meldingen hebben wij ervoor gekozen om de nieuwe rotonde vervroegd te evalueren. Hiervoor hebben wij een extern bureau, BonoTraffics, ingeschakeld. De eerste stap was het uitvoeren van een cameraonderzoek en het verzamelen van input van onze inwoners. Tijdens een inloopavond in juni 2023 hebben wij omwonenden en geinteresseerden gevraagd hun ervaringen met de rotonde met ons te delen. Dit heeft geresulteerd in een conceptrapportage waarvan we de belangrijkste bevindingen tijdens een bijeenkomst op 30 oktober 2023 hebben gedeeld. 

Eerdere bijeenkomsten

Hieronder staat de presentatie van deze avond met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen.

Bekijk hier de presentatie. (pdf, 8 MB)