Herinrichting kruispunt Europaweg/Stationsweg West

Eind jaren ‘90 is het huidige kruispunt Europaweg-Stationsweg West aangelegd. Door allerlei ontwikkelingen is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden op dit kruispunt. Denk bijvoorbeeld aan de komst van nieuwbouwwijk Het Groene Woud. We verwachten dat ook in de toekomst het verkeer op het kruispunt blijft toenemen. Dit heeft onder andere te maken met de nieuwbouw op de Nijverheidsweg, de bouw van een kerkelijk centrum en de verwachte toename van het aantal leerlingen op de Wartburgschool. Gelet op de verkeersveiligheid is het daarom noodzakelijk het kruispunt opnieuw in te richten. Een verkeerskundig adviesbureau heeft hiervoor een ontwerp gemaakt.

De planning van de werkzaamheden is onder voorbehoud van weersomstandigheden en/of onvoorziene omstandigheden. Hierdoor kunnen er tussentijds wijzingen zijn. Op deze webpagina en via social media houden wij u op de hoogte. 

Week 5 t/m 10
De definitieve bestrating van Het Hofje aan de Nijverheidsweg wordt aangelegd. Zoals de rijbanen, trottoirs en parkeerplaatsen.

Week 6
Voorbereidende werkzaamheden kruising, uitgevoerd door Van Gelder.

Week 7 t/m week 12
In deze weken worden de kabels en leidingen verlegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door combiaannemer Van den Heuvel.

Week 9 t/m 11
In de Laan 1940-45 wordt de bestrating aangelegd en trottoirs, uitgevoerd door Van Gelder. Vanaf maandag 28 februari starten de werkzaamheden op Laan 1940-45. Hierbij is de Laan 1940-1945, tussen de Stationsweg West en Nijverheidsweg, inclusief het kruispunt Laan 1940-1945-Nijverheidsweg afgesloten voor al het verkeer. Verkeer zal worden omgeleid door middel van omleidingsroutes. Het kruispunt met de Nijverheidsweg zal vrijdag 11 maart gereed zijn en weer te gebruiken voor het verkeer.

Week 11 t/m week 18
Afsluiting van 14 maart 5:00 uur tot en met 2 mei 19:00 uur.
Verkeer wordt omgeleid door middel van omleidingsroutes.

Via de Van Gelder app bent en blijft u op de hoogte van de werkzaamheden.  

 

De aannemer, Van Gelder, deelt informatie over dit project tijdens de werkzaamheden. Zo bent en blijft u eenvoudig op de hoogte. De app ‘Van Gelder Werk in uitvoering’ is via de website van Van Gelder of in de appstore te downloaden. 

Definitieve ontwerpen

Eind vorig jaar is het voorkeursontwerp voor de herinrichting van het kruispunt Europaweg/Stationsweg West voorgelegd aan de omwonenden en bedrijven. Op basis van deze reacties en uitgangspunten zijn er definitieve ontwerpen gemaakt van het woonrijp maken Nijverheidsweg fase 2, speellocatie Berkenlaan en de herinrichting kruispunt Europaweg/Stationsweg West. Hierbij is rekening gehouden met de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte, verkeersveiligheid en de financiële mogelijkheden.