Bezwaar maken tegen een besluit

  • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of de daaraan verbonden voorwaarden of beperkingen? Tegen veel besluiten van de gemeente kunt u bezwaar maken.
  • Wilt u bezwaar maken? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Dan leggen wij u uit waarom het besluit genomen is.
  • Als u na onze uitleg het nog niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • U kunt binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit bezwaar maken.
  • De gemeente legt het bezwaarschrift om advies voor aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften van de gemeente. Secretaris van de commissie is de heer Klaas Wiesenekker. Voor informatie of vragen kunt u ook met hem contact opnemen.
  • Voor bezwaren tegen de WOZ-waarde geldt een andere procedure en termijn. Meer informatie hierover leest u op de pagina bezwaar maken tegen belastingaanslag.