Bezwaar maken tegen een besluit

 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of de daaraan verbonden voorwaarden of beperkingen? Tegen veel besluiten van de gemeente kunt u bezwaar maken.
 • Wilt u bezwaar maken? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Dan leggen wij u uit waarom het besluit genomen is.
 • Als u na onze uitleg het nog niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • U kunt binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit bezwaar maken.
 • De gemeente legt het bezwaarschrift om advies voor aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften van de gemeente. Secretaris van de commissie is de heer Klaas Wiesenekker. Voor informatie of vragen kunt u ook met hem contact opnemen.
 • Voor bezwaren tegen de WOZ-waarde geldt een andere procedure en termijn. Meer informatie hierover leest u op de pagina bezwaar maken tegen belastingaanslag.

U dient uw bezwaar schriftelijk per post in. Wilt u een kopie van het besluit bijvoegen en in uw brief de volgende punten vermelden?

 • Uw naam;
 • de datum waarop u uw brief schrijft;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u in bezwaar gaat;
 • de redenen waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift opsturen naar:

Gemeente Woudenberg
College van burgemeester en wethouders
Postbus 16
3930 EA Woudenberg

Bent u het niet eens met het nieuwe besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank in Utrecht. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift leest u hoe u in beroep kunt gaan.

Aan bezwaar maken bij de gemeente zijn geen kosten verbonden. Gaat u in beroep bij de rechtbank? Dan moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor rekening. Als u een advocaat of mediator inschakelt, komen deze kosten er nog bij.

Als u bezwaar maakt of in beroep gaat, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar of beroep is behandeld. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter. Dit is alleen mogelijk als u die uitkomst in de lopende procedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisende situatie. U vraagt deze voorziening aan bij de rechtbank in Utrecht.

Bijvoorbeeld: U vraagt bij de rechter een voorlopige voorziening aan om het besluit van de kap van een boom uit te stellen. De kap kan worden stilgelegd totdat er een definitief besluit is genomen.