Jeugdzorg en Wmo

Inkoop jeugdhulp en Wmo regio Amersfoort

De gemeenten in de regio Amersfoort, waaronder gemeente Woudenberg, zijn bezig met het opnieuw inkopen van aanvullende specialistische ondersteuning. Meer specifiek gaat het om specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding & beschermd wonen, maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. Met deze inkoop willen de gemeenten ervoor zorgen dat het ook op de lange termijn mogelijk blijft om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Alle informatie over deze inkoop is te vinden op een speciale webpagina; zoals achtergrondinformatie, het laatste nieuws, vragen en antwoorden, presentaties en activiteiten.

Een groot deel van de uitgaven in programma Samenleving gaat naar de kosten die samenhangen met de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. In de analyse (pdf, 2 MB) zorggebruik en zorgkosten Jeugdzorg en Wmo 2016-2020 hebben we de ontwikkeling van het zorggebruik en zorgkosten in beeld gebracht. Op deze manier hebben we inzicht in welke zorgvormen de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan kosten en of dit samenhangt met een stijging van de cliëntenaantallen of de kosten per cliënt. In het tweede gedeelte van de analyse zoomen we in op de mogelijke strategieën die we kunnen toepassen om de kosten te beheersen.

Proces van hulpvraag
Om de strategieën te kunnen toepassen is het nodig om inzicht te hebben in het proces van hulpvraag tot beschikking en de kaders die de Jeugdwet en de Wmo bieden. Het proces van hulpvraag tot beschikking wordt uitgelegd in de onderstaande presentatie.

Proces (pdf, 518 KB)

Waar hebben we invloed op?
In het filmpje Jeugdwet en Wmo, waar hebben we invloed op?, wordt uitgelegd aan welke knoppen we onder andere kunnen draaien.
Film Jeugd

Wat wordt vergoed?
Aanvullend hierop nog een document met daarin meer informatie over wat vanuit de Wmo wordt vergoed. En van welke zaken we in de gemeente Woudenberg hebben vastgelegd dat dit onder zogeheten ‘algemeen gebruikelijke voorzieningen’ vallen en daarmee niet vergoed worden.

Wmo, wat wordt er (niet) vergoed (pdf, 153 KB)

Stelsel in groei
Tot slot het onlangs verschenen rapport ‘Stelsel in groei’ van Andersson Elffers Felix over de financiële tekorten in de jeugdzorg, dat ze in opdracht van het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft uitgevoerd. Het is een lijvig rapport, maar gezien het belang van het onderwerp hebben we het toch aan dit informatieplatform toegevoegd.

Stelsel-in-groei-een-onderzoek-naar-financiele-tekorten-in-de-jeugdzorg (pdf, 3 MB)

Voorbeelden
Onder de tegel ‘Voorbeelden’ is informatie over de transformatie en over andere mogelijkheden die tot kostenbesparing zouden kunnen leiden, opgenomen.