Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer en de kosten die daarmee samenhangen zijn veel onderwerp van gesprek. Om na te kunnen denken over alternatieven is het allereerst goed om te weten wat leerlingenvervoer is en hoe het nu in Woudenberg is vormgegeven. In het onderstaande filmpje wordt dit uitgelegd.

Film: leerlingenvervoer

De Kleine Schans
Op de website van De Kleine Schans is hier nog meer informatie over te vinden. 

Voorbeelden
Onder de tegel ‘voorbeelden’ is informatie over alternatieve vormen en werkwijzen met betrekking tot het leerlingenvervoer en het zelfstandig laten reizen van leerlingen, opgenomen.