Een vitaal dorpshart; hoe staat het ervoor?

Een vitaal dorpshart met een goede balans tussen ruimte voor ondernemerschap, wonen, zorg, winkelen, horeca en cultuur is belangrijk voor iedereen.

Verandering kost tijd
Om het dorpshart van Woudenberg aantrekkelijker en levendiger te maken, zijn veel partijen nodig; allereerst de winkeliers en de eigenaren van de panden, de gemeente maar zeker ook inwoners. En alle verschillende partijen moeten ook de tijd krijgen om keuzes te maken en om in actie te komen.

In december 2021 is de visie op de Retail vastgesteld en direct daarna is Herman Dechesne gestart als centrumregisseur.

De centrumregisseur spreekt met partijen over hun wensen, dromen en concrete plannen. Hij probeert deze bij elkaar te brengen en mensen te inspireren. Helaas gaan veranderingen niet zo snel als we het liefst zouden willen, maar als we kijken met hoeveel mensen de regisseur en de gemeente in gesprek zijn, dan biedt dit vertrouwen.

En zo is er onlangs een zichtbare stap gezet. Want de plannen voor de bouw van een nieuwe Albert Heijn winkel worden gepresenteerd. Inwoners en andere belanghebbenden zijn op woensdag 5 juli a.s. van harte welkom tijdens een inloopavond van eigenaar Van den Tweel. Deze vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in Sport- en Cultureel centrum De Camp.

Panden bouwen, opknappen en leegstand aanpakken
Dit bevestigt maar weer de mooie plannen van (Woudenbergse) partijen. Gelukkig zijn partijen ook bezig om het centrum opnieuw een impuls te geven door bijvoorbeeld panden op te knappen of te vervangen en leegstand aan te pakken, dan wel van functie te veranderen.

Toekomstbestendig
Al met al werken we met elkaar aan een vitaal en aantrekkelijk dorpshart dat voor iedereen iets te bieden heeft. Waarin winkels, dienst- en zorgverlening, horeca, kunst/cultuur en groen zijn verweven. Met ruimte voor ontmoeting, onderscheidend ten opzichte van de omliggende gemeenten en toekomstbestendig.

‘Boodschappen plus’
Het uitgangspunt is het ontwikkelen van een ’boodschappen plus’ dorp. Met een combinatie van bekende supermarkten en filialen, maar ook een rijk en onderscheidend aanbod aan zelfstandige, kwalitatief goede ondernemers. Zowel in het dagelijkse als niet-dagelijkse segment.  

Vragen of persoonlijk gesprek?
Heeft u vragen of wilt u een persoonlijke gesprek? Neem contact op via 14033 of via vitaaldorpshart@woudenberg.nl

Bekijk ook de webpagina Vitaal Dorpshart voor meer  informatie