Nieuwe wethouders geïnstalleerd

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 mei 2022 zijn de drie nieuwe wethouders; Henk-Jan Molenaar (SGP), Moniek van de Graaf (PvdA/GroenLinks) en Daphne de Kruif (CDA) officieel geïnstalleerd. Behalve de nieuwe wethouders werden ook nieuwkomers J. (Jaap) Westenberg (GBW), V.M. (Vincent) Holleman (SGP) en K.H.J. (Henk) van de Wetering (PvdA/GroenLinks) geïnstalleerd als raadslid. 

De coalitie die de komende vier jaar het dagelijks bestuur van de gemeente vormt. SGP heeft 4 zetels in de nieuwe raad, GroenLinks 2 zetels en het CDA ook 2 zetels. Samen goed voor een meerderheid van 8 van de 15 zetels.

Met het coalitieakkoord ‘Bouwen met vertrouwen’ willen de coalitiepartners werken aan verschillende thema’s. Er wordt aandacht besteed aan participatie, betaalbaar en veilig wonen, mobiliteit, duurzaam leven, samen (gezond) leven, ruimte voor ondernemen en de financiën. Waarbij het belangrijk is dat iedereen mee kan doen, zowel fysiek als sociaal. Het programma is hier te lezen. Tijdens de raadsvergadering op 19 mei stemden de gemeenteraad in met dit akkoord.

De portefeuilleverdeling van de wethouders is hier te vinden.