Vanaf 1 maart 2023: Opkoopbescherming Woudenbergse koopwoningen tot NHG-grens

Vanaf 1 maart 2023 is in vrijwel de gehele bebouwde kom van de gemeente Woudenberg de Wet opkoopbescherming van kracht. Wie vanaf die datum in het aangewezen gebied een bestaande woning koopt onder de € 405.000,- (de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie) is verplicht daar zelf te gaan wonen. Verder mag de woning in de eerste 4 jaar niet worden verhuurd. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen, maar in die gevallen moet wel een verhuurvergunning worden aangevraagd.

Dankzij de Wet opkoopbescherming kan de gemeente in bepaalde gebieden van de gemeente de woningen in de goedkope en middeldure prijsklasse ‘beschermen’ tegen opkoop door beleggers. In Woudenberg geldt de opkoopbescherming voor de volgende gebieden: De Grift, Het Groene Woud, Het Zeeland, Laanzicht, Nico Bergsteijn en Nieuwoord. Ingangsdatum is 1 maart 2023, na aanpassing van de huisvestingsverordening 2022 – 2026 van de gemeente Woudenberg.

Wethouder Moniek van de Graaf: ,,Wij vinden het als college belangrijk dat huizen met een koopprijs tot € 405.000,- beschikbaar en betaalbaar blijven voor met name de koopstarters. Ik ben er dan ook blij mee dat de raad heeft ingestemd met het voorstel over de opkoopbescherming. Hiermee hebben ook Woudenbergse koopstarters meer kans om hier een huis te kopen en in ons dorp te blijven wonen.”

Verhuurvergunning
Op de verplichting om zelf in een huis met opkoopbescherming te gaan wonen zijn enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer het huis wordt verhuurd aan naaste familie (zoals kinderen, broers of zussen) of wanneer het huis onderdeel is van een winkel-, kantoor- of bedrijfspand. In alle uitzonderingsgevallen moet de koper wel een verhuurvergunning aanvragen bij de gemeente; verhuren zonder Verhuurvergunning opkoopbescherming is niet toegestaan.

Is een woning langer dan 4 jaar in eigendom of gekocht voor 1 maart 2023 dan is geen verhuurvergunning (meer) nodig.

Nieuwbouw
Voor nieuwbouw geldt al dat de koper zelf in het huis moet gaan wonen.

Meer informatie
Meer informatie over de Wet opkoopbescherming, de uitzonderingen op de woonverplichting voor de koper en het aanvragen van een verhuurvergunning is te vinden op https://www.woudenberg.nl/woonvisie-woudenberg.