WOZ-aanslag 2024 komt eraan

De gemeente Woudenberg stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsruimte vast. Zodra de WOZ-waarde is vastgesteld krijgt u eind februari een gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ per post of via mijnoverheid.nl. Hoe wordt de WOZ-waarde van uw woning eigenlijk vastgesteld?

De gemeente heeft de WOZ-waarden woningen voor 2024 vastgesteld. Hiermee wordt het bedrag van de onroerendzaakbelasting (OZB) berekend.

Waardebepaling
Om de WOZ-waarde te bepalen, kijken taxateurs naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de maanden rond de waarde peildatum. Deze datum ligt 1 jaar vóór het belastingjaar. Voor de WOZ-waarden voor 2024 is dat dus 1 januari 2023. Hierdoor loopt de vast te stellen WOZ-waarde achter op de prijsontwikkeling op de huizenmarkt.

Men denkt vaak dat een hogere huizenprijs leidt tot een net zo grote stijging van de OZB. Maar dat is niet zo. Bij stijgende WOZ-waarden, van in dit geval woningen, wordt in Woudenberg het OZB-tarief juist verlaagd. Zo blijft de opbrengst voor de gemeente ongeveer hetzelfde. Daarom leidt een hogere huizenprijs niet tot een net zo grote stijging van de OZB.

Gratis bezwaar maken bij de gemeente zelf
Bent u van mening dat de WOZ-waarde hoger is vastgesteld dan de waarde van uw woning was op 1 januari 2023? Dan kunt u direct gratis bezwaar maken bij de gemeente zelf. Dat kan snel en eenvoudig via woudenberg.nl/belastingen. Samen met u bekijken we de situatie, zodat uw woning de juiste WOZ-waarde ontvangt en u de juiste OZB aanslag.

Geen no-cure-no-pay bureau nodig!
U heeft geen no-cure-no-pay bureau nodig voor het indienen van een bezwaar. Er is net zoveel kans op een verlaging van uw WOZ-waarde wanneer u zelf bezwaar indient. En wanneer u het zelf doet wordt het bezwaar sneller behandeld.

Kiest u wel voor een no-cure-no-pay bureau, klopt het bezwaar en verandert de WOZ-waarde? Dan dient de gemeente een vergoeding aan u te betalen voor de kosten die het no-cure-no-pay bureau heeft gemaakt. Dit bedrag wordt door de gemeente aan u overgemaakt en dient u zelf door te betalen aan het no-cure-no-pay bureau. Deze kosten worden zoals alle kosten van de gemeente betaald vanuit gemeenschapsgeld, waardoor iedere inwoner uiteindelijk meebetaalt. En dat geld gebruiken we liever voor een veilige en fijne (leef)omgeving voor iedereen.

Meer informatie en vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer: 0800-023 00 81 of bezoek de pagina op onze website.