WOZ-waarde

 • De WOZ-waarde van uw pand of woning bepaalt hoeveel Onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen. 
 • Daarnaast wordt de WOZ-waarde ook gebruikt bij de berekeningen voor: de waterschapsbelasting, de inkomstenbelasting, het eigenwoningforfait en de successierechten. Woningcorporaties bepalen deels aan de hand van de WOZ-waarde de huurprijs.
 • De WOZ-waarde wordt vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen (WOZ-beschikking).
 • Hoe de WOZ-waarde is bepaald, staat in het taxatieverslag. Het taxatieverslag kunt u digitaal opvragen via het WOZ-Taxatieloket van de gemeente. U logt in via MijnOverheid:
  • Klik links boven op 'Menu' en dan kopje 'Wonen'.
  • Vervolgens klikt u op 'Bekijk WOZ-gegevens'.
  • Daarna klikt u op uw adres en dan ziet u een kopje 'Taxatieverslag' met een pdf die u kunt downloaden.
  • Ook kan u het taxatieverslag raadplegen via belastingbalie.veenendaal.nl.
 • Bij bouw en verbouw stijgt de waarde van uw woning of bedrijf. De wijziging van de WOZ gaat in vanaf het nieuwe belastingjaar.
 • De WOZ-beschikking is één jaar geldig, tot 1 januari van het jaar erna.

WOZ-waarde hoger dan vorig jaar

Als de waarde anders is dan vorig jaar, dan heeft dit een aantal redenen. Via de video hieronder krijg je een duidelijke uitleg over de stijging of daling van jouw WOZ-waarde.

Klik hier om de video af te spelen. Deze video geeft uitleg over waarom de WOZ-waarde stijgt.

In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd. In het verslag staat de volgende informatie over uw woning of pand:

 • Gegevens uit het kadaster (grondoppervlakte en perceel nummer); 
 • Type woning(bijvoorbeeld rijwoning, twee-onder-één-kapwoning); 
 • Bouwjaar; 
 • Bruto inhoud; 
 • Bijgebouwen; 
 • Eventuele bijzondere kenmerken (zoals ligging of bodemverontreiniging); 
 • WOZ-waarde;
 • Onderbouwende verkoopcijfers. (Dit zijn de verkoopprijs en kenmerken van recent verkochte woningen die het meest op uw woning lijken.)
 • Bent u benieuwd hoe de gemeente uw WOZ-waarde heeft vastgesteld? Het taxatieverslag kunt u digitaal opvragen via het WOZ-Taxatieloket van de gemeente. U logt in via MijnOverheid:
  • Klik links boven op 'Menu' en dan kopje 'Wonen'.
  • Vervolgens klikt u op 'Bekijk WOZ-gegevens'.
  • Daarna klikt u op uw adres en dan ziet u een kopje 'Taxatieverslag' met een pdf die u kunt downloaden.

De WOZ-waarde van een woning is vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Het is de bedoeling dat iedereen eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde kan opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket. Het loket toont uitsluitend de WOZ-waarde van woningen, de WOZ-waarde van niet-woningen zoals een stukje grond, of een bedrijf, zijn niet openbaar. Op www.wozwaardeloket.nl staan niet de taxatieverslagen. Het taxatieverslag kunt u digitaal opvragen via het WOZ-Taxatieloket van de gemeente. U logt in via MijnOverheid:

 • Klik links boven op 'Menu' en dan kopje 'Wonen'.
 • Vervolgens klikt u op 'Bekijk WOZ-gegevens'.
 • Daarna klikt u op uw adres en dan ziet u een kopje 'Taxatieverslag' met een pdf die u kunt downloaden. 

In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd.

Wilt u bezwaar maken? Dan kunt u dit doen via belastingbalie.veenendaal.nl. Hier vindt u een formulier die makkelijk in te vullen is. Het bezwaarschrift wordt dan direct door de afdeling Belastingen ontvangen. Bezwaar indienen kan tot zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag.

U kunt ook benaderd worden door zogenaamde no-cure-no pay bureaus die, namens u, bezwaar kunnen maken bij de gemeente. Wij raden u aan ons eerst zelf te bellen voor u bezwaar maakt. In een gesprek kunnen we de meeste onduidelijkheden over de belastingaanslag of WOZ-waarde toelichten en/of wegnemen. En we vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt; we hebben helemaal geen belang bij een te hoog vastgestelde WOZ-waarde.

Wettelijke verplichting gemeente
Wordt uw bezwaar toegekend dan is de gemeente wettelijk verplicht de kosten die de no-cure-no pay bureaus maken te vergoeden. Dat doet de gemeente met gemeenschapsgeld. De te vergoeden bedragen zijn aanzienlijk in vergelijking tot wat een vermindering van de ozb-aanslag u oplevert. De door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling ozb voor het volgende belastingjaar. Uiteindelijk wordt de belastingbetaler met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd.

Voorbeeld
Als bij een bezwaarprocedure de waarde van uw woning met € 10.000,- wordt verlaagd, dan wordt uw ozb-aanslag met € 9,- verminderd. De gemeente is dan wettelijk verplicht het door u ingeschakelde bureau een bedrag aan proceskosten te vergoeden. Het bedrag kan oplopen tot honderden euro’s.

De actuele woz-waarde van uw woning kunt u terugvinden op uw aanslag gemeentelijke heffingen en op het WOZ-waardeloket. Daar vind u ook de waardes van alle andere woningen. De WOZ-waarde van een woning is vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Het is de bedoeling dat iedereen eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde kan opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket. Het loket toont uitsluitend de WOZ-waarde van woningen, de WOZ-waarde van niet-woningen zoals een stukje grond, of een bedrijf, zijn niet openbaar.