WOZ-waarde

 • De WOZ-waarde van uw pand of woning bepaalt hoeveel Onroerende zaakbelasting (OZB) u moet betalen. 
 • Daarnaast wordt de WOZ-waarde ook gebruikt bij de berekeningen voor: de waterschapsbelasting, de inkomstenbelasting, het eigenwoningforfait en de successierechten. Woningcorporaties bepalen deels aan de hand van de WOZ-waarde de huurprijs.
 • De WOZ-waarde wordt vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen (WOZ-beschikking).
 • Hoe de WOZ-waarde is bepaald, staat in het taxatieverslag. Het taxatieverslag kunt u digitaal opvragen via het WOZ-Taxatieloket van de gemeente. U logt in via MijnOverheid:
  • Klik links boven op 'Menu' en dan kopje 'Wonen'.
  • Vervolgens klikt u op 'Bekijk WOZ-gegevens'.
  • Daarna klikt u op uw adres en dan ziet u een kopje 'Taxatieverslag' met een pdf die u kunt downloaden.
 • Bij bouw en verbouw stijgt de waarde van uw woning of bedrijf. De wijziging van de WOZ gaat in vanaf het nieuwe belastingjaar.
 • De WOZ-beschikking is één jaar geldig, tot 1 januari van het jaar erna.

Klik hier om de video af te spelen. Deze video geeft uitleg over waarom de WOZ-waarde stijgt.

Vaststellen hoogte WOZ-waarde

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde van een pand of stuk grond. De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld verschil in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

In de navolgende tabel is in gradaties aangegeven hoe bij de woningen de percentages waardestijgingen zijn uitgevallen. Als leeswijzer: 26,8% van de woningen in Woudenberg heeft te maken met een stijging van de WOZ-waarde tussen 0% en 15%.

Stijging WOZ Waarde

Percentage woningen Percentage stijging WOZ-waarde
26,8% tussen de 0% en 15%
47,7% tussen de 15% en 25%
19,7% tussen de 25% en 50%
5,8% > 50%

In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd. In het verslag staat de volgende informatie over uw woning of pand:

 • Gegevens uit het kadaster (grondoppervlakte en perceel nummer); 
 • Type woning(bijvoorbeeld rijwoning, twee-onder-één-kapwoning); 
 • Bouwjaar; 
 • Bruto inhoud; 
 • Bijgebouwen; 
 • Eventuele bijzondere kenmerken (zoals ligging of bodemverontreiniging); 
 • WOZ-waarde;
 • Onderbouwende verkoopcijfers. (Dit zijn de verkoopprijs en kenmerken van recent verkochte woningen die het meest op uw woning lijken.)
 • Bent u benieuwd hoe de gemeente uw WOZ-waarde heeft vastgesteld? Het taxatieverslag kunt u digitaal opvragen via het WOZ-Taxatieloket van de gemeente. U logt in via MijnOverheid:
  • Klik links boven op 'Menu' en dan kopje 'Wonen'.
  • Vervolgens klikt u op 'Bekijk WOZ-gegevens'.
  • Daarna klikt u op uw adres en dan ziet u een kopje 'Taxatieverslag' met een pdf die u kunt downloaden.

Wij ontvangen op dit moment veel vragen over de gemeentebelastingen. Hierdoor kan het zijn dat een antwoord op uw gestelde vraag wat langer op zich laat wachten dan u van ons gewend bent.

De WOZ-waarde van een woning is vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Het is de bedoeling dat iedereen eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde kan opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket. Het loket toont uitsluitend de WOZ-waarde van woningen, de WOZ-waarde van niet-woningen zoals een stukje grond, of een bedrijf, zijn niet openbaar. Op www.wozwaardeloket.nl staan niet de taxatieverslagen. Het taxatieverslag kunt u digitaal opvragen via het WOZ-Taxatieloket van de gemeente. U logt in via MijnOverheid:

 • Klik links boven op 'Menu' en dan kopje 'Wonen'.
 • Vervolgens klikt u op 'Bekijk WOZ-gegevens'.
 • Daarna klikt u op uw adres en dan ziet u een kopje 'Taxatieverslag' met een pdf die u kunt downloaden. 

In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd.

Wij ontvangen op dit moment veel vragen over de gemeentebelastingen. Hierdoor kan het zijn dat een antwoord op uw gestelde vraag wat langer op zich laat wachten dan u van ons gewend bent.

Wilt u bezwaar maken? Dan kunt u dit doen via belastingbalie.veenendaal.nl. Hier vindt u een formulier die makkelijk in te vullen is. Het bezwaarschrift wordt dan direct door de afdeling Belastingen ontvangen. Bezwaar indienen kan tot zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag.

U kunt ook benaderd worden door zogenaamde no-cure-no pay bureaus die tegen betaling bezwaar, namens u, kunnen maken bij de gemeente. Wij raden u aan ons eerst zelf te bellen voor u bezwaar maakt. In een gesprek kunnen we de meeste onduidelijkheden over de belastingaanslag of WOZ-waarde toelichten en/of wegnemen. En we vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt; we hebben helemaal geen belang bij een te hoog vastgestelde WOZ-waarde.

Wettelijke verplichting gemeente

Wordt uw bezwaar toegekend dan is de gemeente wettelijk verplicht de kosten die de no-cure-no pay bureaus maken te vergoeden. Dat doet de gemeente met gemeenschapsgeld. De te vergoeden bedragen zijn aanzienlijk in vergelijking tot wat een vermindering van de ozb-aanslag u oplevert. De door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepaling ozb voor het volgende belastingjaar. Uiteindelijk wordt de belastingbetaler met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd.

Voorbeeld

Als bij een bezwaarprocedure de waarde van uw woning met € 10.000,- wordt verlaagd, dan wordt uw ozb-aanslag met € 11,- verminderd. De gemeente is dan wettelijk verplicht het door u ingeschakelde bureau een bedrag te vergoeden. Het bedrag kan oplopen tot wel 526,76. Het bedrag bestaat uit:

 • € 261,- voor het indienen van een bezwaarschrift
 • € 130,50 voor een (telefonische) hoorzitting
 • € 7,- voor kadastrale kosten
 • € 128,26 voor het indienen van een taxatierapport

De actuele WOZ-waarde van uw woning kunt u terugvinden op het WOZ-waardeloket. De WOZ-waarde van een woning is vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Het is de bedoeling dat iedereen eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde kan opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket. Het loket toont uitsluitend de WOZ-waarde van woningen, de WOZ-waarde van niet-woningen zoals een stukje grond, of een bedrijf, zijn niet openbaar.