Oekraïense vluchtelingen

Vanaf het begin van de oorlog heeft de gemeente Woudenberg haar hart en huis opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen. In maart 2022 arriveerde de eerste bus met Oekraïense vluchtelingen in het dorp. Via stichting Woudenberg voor Oekraïne is een deel van deze vluchtelingen terecht gekomen in gastgezinnen. De gemeente opende meerdere gemeentelijke opvanglocaties voor de gevluchte Oekraïners.

De afgelopen jaren heeft de gemeente de zorg voor de Oekraïense vluchtelingen van de meeste gastgezinnen overgenomen. In Woudenberg wonen momenteel ruim 260 Oekraïense vluchtelingen verspreid over zes verschillende gemeentelijke opvanglocaties.

Er zijn drie grote gemeentelijke opvanglocaties: de Europaweg, Stationsweg West en de Middenstraat. Op deze grotere locaties wonen tussen de 50 – 70 personen.

Verder zijn er drie kleinere locaties in Woudenberg. Er is een vakantiehuis op vakantiepark de Heigraaf. Er is een locatie op het Julianaplein, waar mensen wonen die in nabijgelegen ziekenhuizen worden behandeld. Deze locatie is o.a. gekoppeld aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Verder is er nog een woning op de Kersentuin waar één Oekraïense familie woonachtig is.

Team Oekraïne

Landelijk is er besloten dat een Oekraïense vluchteling recht heeft op opvang en medische zorg. Daarnaast moet er onderwijs voor minderjarige kinderen zijn. De gemeente is hier dan ook verantwoordelijk voor. Verder helpt de gemeente bij werk, taal, sport en recreatie.

Om de Oekraïners zo goed mogelijk te ondersteunen en de opvanglocaties in goede banen te leiden staat er een team van gemeentelijke medewerkers voor de Oekraïners klaar. Er zijn coördinatoren, tolken en (technische) opvangmedewerkers die ervoor zorgen dat de locaties in orde blijven en de Oekraïners de juiste begeleiding en zorg krijgen.

Het team wordt aangestuurd door programmanager Theona Zeeuwe.

Wanneer u vragen heeft over de Oekraïense opvanglocaties in Woudenberg kunt u contact opnemen via oekraine@woudenberg.n

Op deze webpagina vindt u veelgestelde vragen over Oekraïense vluchtelingen in Woudenberg. 

Nieuwsberichten

Gemeente Woudenberg heeft een nieuwe locatie gevonden om een deel van de Oekraïense vluchtelingen, die op dit moment in Woudenberg wonen, te (her)huisvesten. Op woensdag 25 oktober organiseert de gemeente een informatieavond om omwonenden en overige belangstellenden te informeren over de nieuwe opvanglocatie op de Middenstraat.

Gastgezinnen
Vanaf het begin van de oorlog hebben veel Woudenbergers hun hart en huis opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Hier is de gemeente hen heel dankbaar voor. De gemeente hoopte dat het verblijf bij de gastgezinnen van beperkte duur zou zijn, maar inmiddels is het ruim anderhalf jaar later en is de oorlog helaas nog steeds niet ten einde. Om de druk op de gastgezinnen te verminderen is vanaf februari 2023 de opvanglocatie Stationsweg West ontstaan. Veel Oekraïners zijn vanuit de gastgezinnen naar deze locatie verhuisd en een aantal gastgezinnen heeft de keus gemaakt hun ruimte langer beschikbaar te stellen. Nu driekwart jaar later heeft de gemeente opnieuw signalen ontvangen dat de opvang in sommige van de overgebleven gastgezinnen tegen haar grenzen aanloopt. Burgemeester Jansen vertelt: “Ik vind het bijzonder en spreek mijn grote waardering uit naar alle gastgezinnen die de Oekraïense vluchtelingen een veilig onderdak bieden of hebben geboden. Niemand had gedacht dat de oorlog zo lang zou duren en ik ben trots op de steun die de Oekraïners van de bewoners uit onze gemeente ontvangen. “

Vakantiepark de Heigraaf
De opvang van één van de woningen, waar Oekraïense vluchtelingen verblijven op vakantiepark de Heigraaf, loopt begin volgend jaar af. Burgemeester Jansen zegt daarover het volgende: “Ik ben ontzettend dankbaar dat, direct na het ontstaan van de oorlog in Oekraïne,  vakantiepark de Heigraaf vakantiewoningen beschikbaar heeft gesteld. Met de verhuizing in februari hebben de Oekraïense vluchtelingen maar liefst voor een  periode van twee jaar gebruik mogen maken van dit veilige en prachtig onderkomen.

De Oekraïners uit de gastgezinnen en de Oekraïners woonachtig op vakantiepark de Heigraaf hebben zich de afgelopen maanden wegwijs gemaakt in Woudenberg. Zij hebben een baan, de kinderen gaan hier naar school en vriendschappen zijn gesloten. Ze zijn onderdeel geworden van Woudenberg. De gemeente is op zoek gegaan naar een nieuwe locatie om deze groep vluchtelingen voor een langere periode te herhuisvesten in een gemeentelijke opvanglocatie.

Middenstraat 2 - 4
Het is gelukt om passende huisvesting te vinden. Er is overeenstemming met de eigenaar van het pand aan de Middenstraat 2 – 4 om deze locatie voor een periode van 1 jaar (met een mogelijke verlenging van 1 jaar) te huren. Het betreft een voormalig winkelpand met twee verdiepingen.

Momenteel worden er nog ca. 20 mensen in gastgezinnen opgevangen en er zijn 10 bewoners van de Heigraaf die nieuw onderdak nodig hebben. De locatie op de Middenstraat biedt ruimte voor ongeveer 50 - 60 vluchtelingen. Met een blik op de toekomst en aflopende contracten biedt deze nieuwe opvanglocatie de gemeente de rust en ruimte om de Oekraïners die momenteel in Woudenberg wonen te kunnen herhuisvesten. Helaas is er landelijk nog steeds een tekort aan opvangplekken. De Jaarbeurs zit overvol, de contracten van opvanglocaties lopen af, terwijl de vraag blijft stijgen. Het college van burgemeester en wethouders is blij dat er ook ruimte is om een aantal nieuwe Oekraïense vluchtelingen een veilige plek te bieden.

Het pand is momenteel nog niet bewoonbaar voor de Oekraïense vluchtelingen. Begin november start daarom de verbouwing. De verwachting is dat midden februari de verbouwing is afgerond en de vluchtelingen eind februari/begin maart 2024 kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie. Vanwege de verbouwing zou het kunnen zijn dat dit moment iets eerder of later valt.

Zodra de opvang van vluchtelingen op deze locatie ten einde komt, is de eigenaar van het pand voornemens om op deze locatie appartementen te ontwikkelen. De verdere uitwerking van deze herontwikkeling ligt in handen van de eigenaar van het pand. De gemeente is enkel betrokken in het reguliere proces.

Informatiebijeenkomst
Omwonenden van Middenstraat 2 - 4 zijn per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 25 oktober  van 20.00 – 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Parklaan 1. Overige belangstellenden zijn hier ook van harte welkom.

Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen kunnen inwoners bellen met het centrale telefoonnummer van de gemeente Woudenberg 14033 of een e-mail sturen naar  oekraine@woudenberg.nl.

De gemeente heeft een nieuwe locatie gevonden om een deel van de Oekraïense vluchtelingen die op dit moment in Woudenberg wonen te (her)huisvesten. Op maandag 31 oktober organiseert de gemeente een informatieavond om omwonenden en overige belangstellenden te informeren over de nieuwe opvanglocatie op de Stationsweg West.

Huisvesting bij gastgezinnen

De afgelopen maanden hebben veel Woudenbergers hun hart en huis opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Hier zijn wij hen heel dankbaar voor. We hoopten dat het verblijf bij de gastgezinnen van beperkte duur zou zijn, maar inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Er zijn helaas geen tekenen dat de oorlog op korte termijn stopt. Wij krijgen signalen dat de opvang in de gastgezinnen tegen haar grenzen aanloopt. Daarom zij wij op zoek gegaan naar een nieuwe locatie om deze groep vluchtelingen voor een langere periode te huisvesten in een gemeentelijke opvanglocatie en daarmee de zorg over te nemen van gastgezinnen.

Aanbod Stationsweg West 10

De eigenaar van het pand op de Stationsweg West 10 heeft ingestemd met het verzoek van de gemeente om het pand tijdelijk, voor een periode van 12 maanden, aan de gemeente beschikbaar te stellen voor de opvang van deze gezinnen. Dit kan mogelijk verlengd worden voor een periode van 12 maanden.

De locatie is op dit moment in gebruik als kantoor van het bedrijf Van Voskuilen Infratechniek. Om de ruimte bruikbaar en functioneel te krijgen is het nodig dat de ruimte op een aantal plaatsen verbouwd wordt. Het gaat om een kleinschalige verbouwing die plaatsvindt in januari. De werkplaats van Van Voskuilen, gelegen achter het kantoor, blijft op de huidige locatie gevestigd.

Begin februari kunnen de gezinnen binnen de gastgezinnen doorstromen naar de nieuwe locatie op de Stationsweg West 10 te Woudenberg. De gezinnen die op de nieuwe locatie gaan wonen zijn primair afkomstig uit gastgezinnen. Het spreekt voor zich dat deze verandering verder uitgewerkt wordt in samenwerking met de stichting Woudenberg voor Oekraïne.

Momenteel worden er ca. 50 mensen in gastgezinnen opgevangen. De locatie biedt ruimte voor 45 – 65 opvangplekken. De meeste bewoners van de Stationsweg West 10 zullen vluchtelingen zijn uit gastgezinnen die bekend zijn met Woudenberg, een baan hebben en waarvan de kinderen naar school gaan. Het kan zijn dat er enkele nieuwe Oekraïense vluchtelingen komen, maar de verwachting is dat dit minimaal gaat zijn. 

Informatiebijeenkomst
Omwonenden van Stationsweg West 10 zijn per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op maandag 31 oktober  van 20.00 – 21.00 uur in het activiteitencentrum van De Schans (Schans 33, 3931 KJ Woudenberg). Overige belangstellenden zijn hier ook van harte welkom.

Meer informatie

Op www.woudenberg.nl/oekraine is het laatste nieuws over de opvang te vinden en worden antwoorden op de meest gestelde vragen gedeeld. Voor andere vragen en opmerkingen kunnen inwoners bellen met het centrale telefoonnummer van de gemeente Woudenberg 14033 of een e-mail sturen naar  oekraine@woudenberg.nl.

De gemeente heeft een nieuwe locatie gevonden om een deel van de Oekraïense vluchtelingen die op dit moment in Woudenberg wonen te (her)huisvesten. Op dinsdag 23 augustus organiseert de gemeente een informatieavond om omwonenden en overige belangstellenden te informeren over de nieuwe opvanglocatie aan de Europaweg.

Opvanglocatie Eben-Haëzer
De afgelopen maanden heeft de gemeente met veel dankbaarheid gebruik mogen maken van het Recreatiecentrum Eben-Haëzer op de Dwarsweg om de Oekraïense gezinnen op te vangen. Deze opvang was van tijdelijke aard. Omdat er geen tekenen zijn dat de oorlog op korte termijn afloopt, heeft de gemeente een nieuwe locatie gezocht en gevonden om de gezinnen te huisvesten.

Aanbod Europaweg 2
De eigenaar van het pand aan de Europaweg 2 heeft ingestemd met het verzoek van de gemeente om de eerste verdieping van zijn pand tijdelijk aan de gemeente beschikbaar te stellen voor de opvang van deze gezinnen. De gemeente is met de eigenaar een periode van twee jaar overeengekomen. Momenteel is het pand nog niet bewoonbaar voor de Oekraïense vluchtelingen. Begin september start daarom de verbouwing van de verdieping. Aan het eind van het jaar is het pand bewoonbaar en  zullen er naar verwachting 67 Oekraïense vluchtelingen intrekken,

Informatiebijeenkomst
Omwonenden van Europaweg 2 zijn per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 23 augustus van 20.00 – 21.00 uur in Sport- en Cultureelcentrum De Camp. Overige belangstellenden zijn hier ook van harte welkom.

De burgemeester bedankt de aanwezigen voor het nemen van de moeite om te komen. Burgemeester Magda Jansen: “Het is al 1,5 maand heel erg druk met de opvang van vluchtelingen. We nemen u graag mee met de opgave die voor ons ligt. Hier in Woudenberg, maar ook die in het hele land.

Er komen veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Het is een bijzondere situatie, anders dan we gewend zijn met vluchtelingen. De vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen, ze hebben recht op een verblijf en dat bieden we uiteraard ook graag. Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Binnen de regio Utrecht is afgesproken dat iedere gemeente doet wat hij kan. Er is geen verdeelsleutel.

Al snel hebben we in Woudenberg crisisnoodopvang in de Camp aangeboden. Crisisnoodopvang moet u echt zien als veldbedjes, schouder aan schouder, voeten aan voeten. Dat willen we liever niet maar zogezegd, nood breekt wet. Als het niet anders kan, kunnen we dat in ieder geval bieden.

Maar we zijn in Woudenberg direct aan de slag gegaan met het zoeken naar plekken voor langdurige opvang. We hebben als gemeente geen eigen vastgoed in beheer, zijn daarom afhankelijk van eigenaren.

Ook worden in Woudenberg vluchtelingen opgevangen in gastgezinnen. Dat wordt volledig gecoördineerd door Platform Woudenberg voor Oekraïne. We staan in nauw overleg met hen. We kijken goed naar hoe we elkaar kunnen versterken, ook in wat we aanbieden aan vluchtelingen die hier tijdelijk wonen.

Het is pionieren. Het voelt als de brug bouwen terwijl je erop loopt. Verbazingwekkend wat er allemaal gedaan is in zo’n korte tijd.

We zijn heel dankbaar voor het aanbod dat eigenaren van locaties ons hebben gedaan. Zo heeft Vakantiepark de Heigraaf twee woningen aangeboden waar nu 21 mensen verblijven. En de christelijke gemeente Eben-Haëzer uit Rotterdam heeft haar recreatieterrein in de bossen van Woudenberg, op de grens met Maarn, volledig ter beschikking gesteld. Hier kunnen 60 mensen verblijven. Een genereus aanbod. En zo tellen we richting de 100 plekken.

De locatie aan het Koningin Julianaplein 4 werd ons ook al aangeboden. Maar met twee grote locaties hadden we onze handen al vol en maakten we even pas op de plaats. We zijn ten slotte maar een kleine ambtelijke organisatie. En de laatste weken zijn sommige ambtenaren alleen maar met de vluchtelingen bezig geweest. Ander werk blijft daardoor liggen. Ook waren we in afwachting van het Rijk. Wat wordt wel of niet vergoed.

Maar toen kwam er een speciaal verzoek binnen. De burgemeester van Utrechtse Heuvelrug vertelde mij over kinderen met kanker. Zij zijn door het Prinses Maxima Centrum met hun gezinnen opgehaald bij de grens met Polen. Het ziekenhuis in Oekraïne is gebombardeerd en zij hebben zorg nodig. Het gaat echt om heel ernstig zieke kinderen. Deze kinderen verblijven nu in een woning waar zij per 15 april uit moeten zijn. Zij moeten alleen wel in de regio blijven vanwege hun behandeling in Utrecht.

Toen beseften we dat de locatie aan het Koningin Julianaplein nog beschikbaar was. We zijn direct zorgvuldige afspraken gaan maken. Want het moet wel echt een solide opvang zijn, zeker voor deze kinderen.

Dinsdag 5 april namen we dit besluit. ’s Avonds hebben we de brieven gereed gemaakt om u als omwonende te informeren. Woensdag 6 april lag deze bij u in de bus. Deze informatieavond is wat kort voor de komst van de vluchtelingen maar de gemeenteraad moest ook nog geïnformeerd worden. Het kon helaas even niet anders. U zag dan ook al dat ondertussen hard gewerkt werd in het pand. Dat was nodig. Het pand had echt nog flink wat aanpassingen nodig voor hier gewoond kon worden. Daarnaast zijn we extra secuur voor deze speciale doelgroep.

In eerste instantie verwachtten we 3 gezinnen. Maar de situatie is onzeker. 1 kind zal het ziekenhuis niet meer uitkomen en komt te overlijden. Zij komen niet meer naar het Julianaplein. Op dit moment weten we dat 14 april 1 gezin zal arriveren. Hun kind dat ziek is mag het ziekenhuis nog niet verlaten. Hopelijk kan dat wel voor of na Pasen. Zij hebben ook nog twee andere kinderen. Die komen ook mee.

Het is echt een bijzondere doelgroep wat veel extra zorg en aandacht vraagt. Gelukkig begeleidt het Prinses Maxima Centrum dat heel zorgvuldig. Het zijn lastige vragen waar we voor staan. We voelen ook een zorgplicht naar achterblijvers. De gezinnen waarvan een kindje het niet heeft gered. Waar kunnen zij blijven? Waar wordt hun kindje begraven? Opvang van deze gezinnen zou ook buiten Woudenberg kunnen zijn. We willen hen niet opvangen op het Julianaplein waar andere gezinnen verblijven met een ziek kind maar ook niet op het terrein van Eben-Haëzer. Dat een fantastische plek is voor kinderen maar hoe is dat voor een gezin in rouw?

Vooralsnog is de locatie aan het Julianaplein dus niet in 1 keer volledig bezet. Het Prinses Maxima Centrum gaat weer kinderen ophalen, dus wij hebben actief deze plekken aangeboden. We bieden ze ook niet aan andere gezinnen aan. Het is een fijne plek, dichtbij het ziekenhuis in Utrecht en het is misschien ook helpend om met andere gezinnen daar te wonen die in hetzelfde schuitje zitten.

Uw betrokkenheid is groot. U bent het niet verplicht maar als u iets wilt doen, zijn we heel blij met uw hulp. Meld u dan vooral.

We hopen op uw begrip en danken u nogmaals voor de moeite die u genomen heeft om hier te komen.”

Vragen?

Wat kunnen we doen voor deze mensen?
Er waren veel vragen over wat omwonenden / buren kunnen doen. Open voor ze staan en ze welkom laten voelen is de belangrijkste tip. Mensen kunnen gesloten overkomen, maar dat betekent niet dat ze niet dankbaar zijn. Veel Oekraïense mensen houden van pannenkoeken, ook een goede tip! En de vraag popte op of er ook aankleding voor het huis was in de vorm van planten. Nog niet! Dus twee buurvrouwen nemen hiervoor het initiatief.

Wat voor mensen zijn het? Zitten ze op ons te wachten?
Het is een moeder met een tweeling die niet ziek is. De vader sluit mogelijk nog aan. Voor ernstige zieke kinderen mogen vaders Oekraïne verlaten. Voor die kindjes is het natuurlijk fijn als ze kunnen spelen. Buurtbewoners denken direct na over speelgoed wat ze kunnen brengen.

Spreken ze Engels?
Dat is heel wisselend. Het ene gezin wel de ander niet. Google translate is een fijne app om te gebruiken. Hierop kan ook worden ingesproken en worden vertaald.

Blijven ze of wordt het een wisselwoning?
Mocht het kind overlijden dan wordt gekeken naar een andere opvangplek voor het gezin. Zo blijven hier gezinnen bij elkaar die in hetzelfde schuitje zitten.

Als de toestroom van vluchtelingen terugloopt, komen er dan asielzoekers via het COA in het pand?
Het klinkt apart dat dat zo gescheiden is maar het is een andere vluchtelingenstroom. Voor alle locaties geldt dat deze ingezet worden voor Oekraïense vluchtelingen.

Hoe lang blijven ze?
De locatie Julianaplein is beschikbaar voor 4 maanden. We zullen bekijken wat er dan nog nodig en mogelijk is.

Conclusie

“We gaan ze helpen” reageerde een buurtbewoner. Er werd nog een tijdje nagepraat en ideeën met elkaar gedeeld voor een warm welkom.

De gemeente Woudenberg biedt de Veiligheidsregio Utrecht wederom opvangplekken aan voor vluchtelingen uit Oekraïne.  Op het recreatieterrein van de christelijke gemeente Eben-Haëzer kunnen vanaf deze week ca. 60 vluchtelingen worden opgevangen.

Eben-Haëzer heeft de gemeente Woudenberg aangeboden hun recreatieterrein beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit recreatieterrein ligt in de bossen op de grens van Woudenberg en Maarn. Met deze locatie kan de gemeente Woudenberg 60 extra opvangplekken bieden aan de Veiligheidsregio.

Langdurige opvang

Elk van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland heeft de opdracht gekregen 2000 opvangplekken te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Langdurige opvang heeft op dit moment de voorkeur. Geen kortdurende crisisnoodopvang in sporthallen, maar opvanglocaties met meer privacy en bewoonbaar voor langere tijd. De gemeente beschikt zelf niet over locaties waar langdurige opvang mogelijk is en is daarom afhankelijk van eigenaren van andere locaties.

Opvangplekken gereed

Het terrein van Eben-Haëzer, op de grens van Woudenberg en Maarn, wordt op dit moment gereed gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het terrein bestaat uit vakantiehuisjes en een grotere recreatie- en ontmoetingsaccommodatie. Een grote groep vrijwilligers van Eben-Haëzer staat klaar om hier hulp te bieden. De opvangplekken zijn per direct beschikbaar. De Veiligheidsregio Utrecht bepaalt wanneer er vluchtelingen geplaatst worden.

Yuri Kweekel, voorzitter van Eben-Haëzer: “We geloven in een liefde- en genadevolle God. Op deze manier kunnen we nu al iets daarvan laten zien door ons bezit te delen en ons in te zetten voor mensen in nood. Natuurlijk zal het voor onze leden vreemd en jammer zijn om deze zomer niet in ons eigen ‘paradijs op aarde‘ te zijn. Sommige leden komen hier immers al hun hele leven.”

Burgemeester Jansen: “Ik besef heel goed dat dit ruimhartige aanbod grote impact heeft op de gezinnen die hier elke zomer hun vakantie doorbrengen. Het is dan ook echt een ontzettend mooi en fijn initiatief dat de mensen van Eben-Haëzer een veilige plek willen bieden aan families die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun land. Ik ben hen daar zeer dankbaar voor. Zeker voor gezinnen met kinderen zal dit hopelijk een heel fijne en veilige plek zijn.”

96 opvangplekken

Naast de opvang op het terrein van Eben-Haëzer, worden er vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest op Vakantiepark De Heigraaf en in een pand aan het Koningin Julianaplein. In totaal biedt de gemeente Woudenberg nu 96 opvangplekken aan. Dit is naast de ongeveer 70 vluchtelingen die particulier worden opgevangen binnen gastgezinnen in Woudenberg.

Op woensdag 13 april worden omwonenden en overige belangstellenden geïnformeerd over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in een leegstaand pand aan het Koningin Julianaplein 4 te Woudenberg.

Opvang in regio Utrecht
De gemeente heeft het verzoek gekregen om drie Oekraïense gezinnen, circa 15 personen, op te vangen. Deze gezinnen verkeren in een bijzondere omstandigheid, want zij zijn vluchteling en daarnaast hebben zij een ernstig ziek kind met kanker. Het Prinses Maxima Centrum heeft 25 van deze gezinnen in Polen opgehaald, zodat de behandeling van deze kinderen voortgezet kan worden. Zij moeten regelmatig in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht zijn voor behandeling. Daarom is opvang in de omgeving van Utrecht van groot belang.

Aanbod Koningin Julianaplein 4
De eigenaren van het pand aan het Koningin Julianaplein 4 hebben het aanbod gedaan om het pand tijdelijk aan de gemeente beschikbaar te stellen voor de opvang van deze gezinnen. Hiermee biedt de gemeente voorlopig voor de duur van 4 maanden opvang. De gemeente biedt ondersteuning aan het Prinses Maxima Centrum om te kijken naar een plek voor na de afgesproken 4 maanden. Dit kan ook een locatie buiten de gemeente Woudenberg worden.

Het pand aan het Koningin Julianaplein wordt op dit moment gereed gemaakt voor de komst van de gezinnen. Op 14 april komen zij aan.

Informatiebijeenkomst
Omwonenden van het Koningin Julianaplein zijn per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 13 april van 19.30 – 20.30 uur in Sport- en Cultureelcentrum De Camp. Ook overige belangstellenden zijn hier van harte welkom.

Met het meer beschikbaar komen van opvanglocaties waar vluchtelingen voor langere tijd kunnen worden opvangen, is besloten dat De Camp niet langer wordt aangeboden als mogelijke kortdurende crisisnoodopvanglocatie. Langdurige opvang heeft altijd de voorkeur gehad boven kortdurende opvang in een sporthal. Goede en zorgvuldige opvang van de tientallen vluchtelingen die nu al in de gemeente verblijven en die nog gaan komen, vraagt op dit moment alle tijd en aandacht. De gemeente heeft de Veiligheidsregio Utrecht hiervan op de hoogte gebracht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag een eerste aanbod gedaan bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor de opvang van vluchtelingen op Vakantiepark De Heigraaf. Met dit aanbod geeft de gemeente gehoor aan de oproep van het kabinet richting de 25 veiligheidsregio’s in Nederland om per regio met spoed 2000 opvangplekken voor langdurige opvang beschikbaar te stellen.    

Opvang voor lange termijn
Vakantiepark De Heigraaf stelt twee vakantiehuizen voor in totaal 20 personen beschikbaar die ingezet worden voor de langdurige opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Langdurige opvang heeft op dit moment de voorkeur, geen kortdurende crisisnoodopvang in sporthallen, maar opvanglocaties met meer privacy en bewoonbaar voor langere tijd.

Burgemeester Jansen: “Gemeente Woudenberg levert graag een bijdrage aan de opvang van vluchtelingen. Het is fijn dat we nu een eerste locatie hebben waar vluchtelingen langere tijd kunnen blijven. Zulke locaties hebben wij niet zelf, daarvoor zijn we afhankelijk van anderen. Ik ben daarom heel dankbaar voor de medewerking van Vakantiepark De Heigraaf en hoop dat mensen daar snel een veilige plek vinden.”

De gemeente is nog in gesprek met andere locaties om de mogelijkheden voor langdurige noodopvang te bespreken.

De twee vakantiehuizen op Vakantiepark De Heigraaf zijn vanaf vandaag beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. De Veiligheidsregio Utrecht bepaalt wanneer er vluchtelingen geplaatst worden.

Meer informatie
Op www.woudenberg.nl/oekraine is het laatste nieuws over de opvang te vinden en worden antwoorden op de meest gestelde vragen gedeeld. Voor andere vragen en opmerkingen kunnen inwoners bellen met het centrale telefoonnummer van de gemeente Woudenberg 14033 of een e-mail sturen naar  oekraine@woudenberg.nl.

Burgemeester Magda Jansen opent de informatiebijeenkomst; “Welkom wat fijn dat u de moeite heeft genomen om te komen.

Alles wat ik u nu vertel kan morgen of overmorgen weer anders zijn. Het is een zeer ernstige situatie en de oorlog is van enorme omvang. De toestroom van vluchtelingen is groot. Bij een grote crisis komt de Veiligheidsregio in beeld. Dat betekent dat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de coördinatie heeft en de bevoegdheden heeft gekregen om opvang voor vluchtelingen te coördineren. Wij zijn als gemeente, net als andere gemeenten in de regio, door de VRU gevraagd om concrete voorstellen te doen voor de opvang van vluchtelingen. De gemeente biedt opvangplekken aan, maar bepaalt niet of en zo ja, wanneer de plekken worden gebruikt. Dat doet de VRU.

Daarom zijn wij als gemeente hard op zoek naar mogelijke locaties. Geschikte locaties voor met name moeders met kinderen. Opvang in sporthallen is voor deze groep mensen niet gewenst. Maar als de toestroom heel groot is en er wordt een beroep op ons gedaan voor crisisnoodopvang, dan kunnen we niet anders. Het is nu nog relatief rustig en in de Jaarbeurs is nu grootschalige crisisnoodopvang die gebruikt wordt als een zogenoemde doorstroomlocatie. Vluchtelingen zijn hier maar kort, hooguit voor 1 a 2 nachten. Als gemeente hopen we dat het niet zover komt dat wij in Woudenberg crisisnoodopvang hoeven aan te bieden.

Tegelijk is de gemeente hard op zoek naar plekken voor langdurige opvang. Denk aan eigen huisjes, hoeft niet met veel luxe te zijn, maar enige privacy is gewenst. Maar komt de vraag voor crisisnoodopvang, dan kunnen wij dit bieden in De Camp voor 100 personen. De Camp kan maximaal 150 vluchtelingen opvangen, maar het is fijn als we wat privacy kunnen bieden aan de vluchtelingen. Denk aan kamerschermen om het voor hen toch enigszins aangenaam en prettig te maken. Deze locatie heeft de gemeente ook aangeboden aan de VRU. De VRU vindt het een fijn aanbod, maar ze maken er voor nu (nog) geen gebruik van. Maar ook dit kan morgen zomaar anders zijn.

Stel het komt zover, dan hebben we ongelofelijk veel hulp nodig in de vorm van helpende handjes. Want er gaat een hele hoop gebeuren. Denk aan eten verzorgen en bedden klaarzetten. Wat ik afgelopen weken als burgemeester heb gezien is dat de Woudenbergers zo ontzettend hulpvaardig zijn en dat waardeer ik enorm. Wilt u hulp bieden? Meld u aan via oekraine@woudenberg.nl.  

Het gebruik van De Camp heeft ook gevolgen voor sportfaciliteiten. Wij kunnen op dit moment niet inschatten om hoeveel vluchtelingen het gaat als er een beroep op ons wordt gedaan. Het kan ineens snel gaan, en dan zal ik u ook zo snel als mogelijk informeren. Wij hopen volgende week met betrekking tot langdurige opvang ook locaties bekend te kunnen maken. Dit zijn geen locaties van de gemeente en vraagt om tijd om dit uit te zoeken. Wij hopen met de locaties voor langduriger opvang dat het niet nodig zal zijn om van De Camp gebruikt te maken”, aldus burgemeester Magda Jansen.

Vragen?
Is het al zeker dat het alleen om 1 sporthal gaat?

SNO kan niet zomaar verhuizen in verband met o.a. inspecties. Niets is zeker, geeft de burgmeester aan. De opdracht van de VRU is om 1000 plekken binnen de provincie beschikbaar te stellen voor vluchtelingen en er zijn nu 1250 opvangplekken gerealiseerd. Bovenop de vraag van 1000 opvangplekken is de vraag gekomen voor nog eens 1000 extra plekken, dus 2000 in totaal. Op dit moment is ervoor gekozen om niet alle capaciteit in De Camp aan te bieden als opvanglocatie, juist ook omdat daarmee de mogelijkheid blijft bestaan om de Camp in te blijven zetten voor bestaande activiteiten.

U heeft het over vrijwillige aanmelding van 1000 plekken. Verwacht u nog dat er verplichte aantallen doorkomen?
Ook dit is niet duidelijk. Alle gemeenten in de regio zijn proactief aan de slag, ook Woudenberg en we bereiden ons zo goed als mogelijk voor. Wij hopen hiermee te voorkomen dat er een verplicht karakter op komt.

Is Larikslaan als vrijwilligersorganisatie ook bij de uitvoering betrokken?
In 2015 was dit inderdaad de leidende organisatie als het gaat om activiteiten etc. De vorige keer zijn wij ook samen opgetrokken met Leusden en dit is nu niet aan de orde.

Hoe zien jullie de samenwerking met het platform?
Wij werken nauw samen met elkaar. Wij maken ons samen hard voor kort en/of langdurige opvang, waarbij het platform ook andere activiteiten, acties etc. organiseert. Wij werken graag samen om elkaar te kunnen versterken.

Wilt u nu al helpen?
Dan kunt u terecht bij het Platform Woudenberg voor Oekraïne. Voor meer informatie: www.woudenbergvooroekraine.nl.

We missen waar we informatie vandaan moeten halen?
Tip: op de website van het platform moet ook informatie gedeeld worden van de gemeente en andersom. Goede tip. Door de snelheid en de zeer korte termijn waarop wij met elkaar moeten schakelen bereik je misschien niet iedereen. Dat blijft een dilemma, want voor je het weet worden wij weer ingehaald door de tijd en lopen wij het risico dat wij te laat zijn.

De website van de gemeente en onze social media kanalen worden constant geüpdatet. En direct omwonenden worden ook met brieven aan huis benaderd. Wij zoeken naar de juiste manieren en wegen om zoveel als mogelijk Woudenbergers te bereiken. Daarbij is het de verwachting dat dit niet de enige informatiebijeenkomst zal zijn.

Tot slot wil ik mijn complimenten voor het platform uitspreken. Bewonderingswaardig wat er allemaal in zo een korte tijd opgetuigd is. En ik ben ook trots op alle ambtenaren die zich iedere dag hard inzetten vanuit het crisiscentrum van de gemeente.

Welkom door Irene Houtsma, mede-initiatiefnemer van het Platform. Dit is een initiatief van betrokken inwoners van Woudenberg.

Wie zit er in het platform?
Woudenbergse organisaties die een bijdrage willen leveren aan:

 • Hulp bieden aan de opvang van Oekraïense gezinnen in Woudenberg;
 • Hulp willen bieden aan Oekraïners in Oekraïne en de grensregio’s
  Resultaat: 45 mensen opgevangen en 11 in gastgezinnen in Woudenberg. 11 kinderen van basisschoolleeftijd, 5 tieners en 6 baby’s en peuters.

Activiteiten:
Doel is structuur, afleiding, ontmoeting, thuis voelen in Woudenberg. En je ziet nu ook al gastgezinnen met Oekraïners door het dorp wandelen om dit te bereiken.

Wat is er tot nu toe georganiseerd door het Platform?

 • Bijeenkomsten voor ouders en kinderen
 • Kennis maken met de verenigingen, kerken, voorzieningen
 • Vrijdag 4 maart lunch voetbalkantine
 • Maandag 7 maart koffieochtend korfbalkantine
 • Dinsdag 8 maart ontvangst Camp, bus uit Oekraïne
 • Donderdag 10 maart koffieochtend
 • Vrijdag 11 maart wandeling, koffiehuis

Dinsdag 15 maart is de eerste schooldag Oekraïense klas.

Alle basisscholen doen mee!

 • ‘s-morgens Oekraïense klas.
 • ‘s-Middags opvang op de basisscholen.

Nog regelen:

 • Nederlandse les, Engelse les voor volwassenen.
 • Middelbare scholen.
 • Veel enthousiaste vrijwilligers.
 • Er is een weekprogramma en een Digitaal rooster met alle activiteiten: vrijwilligers kunnen zich inschrijven.

Hulpgoederen

 • Gastgezinnen gebruiken hun eigen netwerk
 • Oekraïense gezinnen kunnen bij Dorcas, Kringloopwinkel en Stichting ‘Je mag er zijn’.
 • Voorbereiding voor inzamelen hulpgoederen naar Oekraïne. Er wordt nog bekeken of deze vraag breed wordt uitgezet of dat er alleen bedrijven worden benaderd.

Op 12 maart van half 14.30 tot 15.00 uur in de Korfbalzaal is er een moment dat alle vrijwilligers bij elkaar komen en kennismaken met elkaar.

Communicatie

Sommige activiteiten zijn specifiek voor Oekraïense gezinnen en andere activiteiten voor het dorp.

Op 24 maart hebben alle scholen in Woudenberg een actiedag. Rond de middag is iedereen welkom, zo wordt er bijvoorbeeld een fancyfair georganiseerd en de opbrengst is voor Oekraïners in het dorp.

Hoe kan het platform zich financieel beroepen op de gemeente?
Het Platform is er nu op gericht om de eerste 4 weken te overbruggen. Met sponsorhulp lukt dit ook. Het liefst met terugwerkende kracht ontvangen wij natuurlijk het geld terug. De overheid werkt hard aan meer duidelijk over het financiële stuk ook als het gaat om opvang in gastgezinnen.

Advies: als je ook jongeren wilt aanspreken als platform, dan ook Instagram account aanmaken. Deze is in de maak.

We zien veel kinderen met ouders, zijn er ook kinderen zonder ouders in Woudenberg?
Nee gelukkig niet.

In hoeverre is het platform geborgd vanuit andere organisaties, zoals Vluchtelingenwerk?
Wij staan in nauw contact met de gemeente, zo proberen wij zaken goed te borgen. Met Vluchtelingenwerk is er wel contact, maar dat moet nog verder uitgewerkt worden. Wij zijn een van de eerste die 1,5 week geleden zijn gestart en wij merken dat het nieuw is en media en andere gemeente ons ook benaderen met vragen.

“Het is heel knap wat er allemaal gerealiseerd is. Bussen die heen en weer rijden, enorm bijzonder en hartverwarmend wat jullie naast jullie werk doen”, aldus de burgemeester.

Vraag financiën
Er is een landelijke regeling in de maak voor een financiële bijdrage aan vluchtelingen uit Oekraïne. Binnenkort wordt de regeling bekend gemaakt. De precieze inhoud van deze regeling is ons op dit moment niet bekend. Zodra dit wel het geval is, kunt u hierover informatie vinden op de webpagina van de gemeente: www.woudenberg.nl/oekraine

Tot slot
“Gemeente heeft ook aangedrongen bij het Rijk dat de kosten voor gastgezinnen worden vergoed. Daarom is de registratie hiervan ook ontzettend belangrijk. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u.

Ontzettend bedankt voor uw komst en we hopen dat crisisnoodopvang niet aan de orde gaat zijn en wij snel langdurige opvang kunnen aanbieden bij de VRU.

Ik hoop u op een later moment weer opnieuw bij te mogen praten en ook op deze persoonlijk manier. Een fijne avond nog”, aldus burgmeester Magda Jansen.

De gemeente Woudenberg bereidt zich voor op mogelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hoewel op dit moment wordt gezocht naar langdurige opvanglocaties, houdt de gemeente er ook rekening mee dat crisisnoodopvang nodig kan zijn. Omdat het op dat moment snel kan gaan, worden inwoners nu alvast geïnformeerd.

De huidige situatie in Oekraïne leidt in veel landen tot een grote stroom vluchtelingen. Ook Nederland bereidt zich voor op grootschalige opvang. Op dit moment wordt vooral gezocht naar locaties waar vluchtelingen langere tijd kunnen blijven wonen. Wel houden we er rekening mee dat de kans bestaat dat er toch een vraag komt voor crisisnoodopvang. Mocht deze noodopvang nodig zijn, dan biedt de gemeente Woudenberg opvang aan 100 vluchtelingen in sport- en cultureel centrum De Camp.

Burgemeester Jansen:Inmiddels zijn miljoenen Oekraïeners op de vlucht en is er sprake van een noodsituatie. De gemeente Woudenberg levert graag een bijdrage aan de opvang van vluchtelingen. Het is nu nog niet nodig, maar ik ben blij dat we opvang kunnen bieden zodra dat wel het geval is. Ik ben sport- en cultureel centrum De Camp erg dankbaar dat zij opnieuw hun locatie beschikbaar stellen voor vluchtelingen.”

Bijeenkomst
Op vrijdag 11 maart wordt een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden, gebruikers van De Camp en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 11 maart 2022 van 18.30 uur tot 19.30 uur in De Camp.

Hulp aan vluchtelingen
Mocht het tot crisisnoodopvang in onze gemeente komen dan kunnen inwoners die een bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld bij de opbouw van de locatie, zich melden via oekraine@woudenberg.nl. Inwoners die nu al een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met Platform Woudenberg voor Oekraïne via info@woudenbergvooroekraine.nl. Meer informatie op www.woudenbergvooroekraine.nl.

Meer informatie
Op www.woudenberg.nl/oekraine wordt een webpagina bijgehouden met het laatste nieuws over de opvang en zijn antwoorden op de meest gestelde vragen te vinden. Voor andere vragen en opmerkingen kunnen inwoners bellen met het centrale telefoonnummer van de gemeente Woudenberg 14033 of een e-mail sturen naar  oekraine@woudenberg.nl.

Initiatief uit het dorp
Veel Woudenbergers willen zelf een bijdrage leveren. De gemeente vindt het hartverwarmend dat veel inwoners in het dorp zich inzetten voor mensen in een kwetsbare positie. Als gemeente voeren we gesprekken met partijen die hierin een rol spelen.

Platform Woudenberg voor Oekraïne
Inmiddels hebben inwoners, ondernemers en stichtingen de handen ineengeslagen en het Platform Oekraïne-Woudenberg opgericht om hulp te bieden. De gemeente heeft buitengewone waardering voor dit initiatief! Van inzamelacties, het sturen van hulpgoederen tot opvang van vluchtelingen in gastgezinnen in ons dorp worden hier besproken. U kunt als Woudenberger op veel manieren bijdragen. Bijvoorbeeld met opvang, voedsel, kleding en spullen. Heeft u bijvoorbeeld een mooi initiatief of vragen over de opvang van vluchtelingen? Neem contact op met het Platform Woudenberg voor Oekraïne via  info@woudenbergvooroekraine.nl . Kijk voor meer informatie op het platform.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de regio Utrecht? Neem contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) van de VRU. Hier kunnen bedrijven, particulieren en ook gemeenten terecht met vragen rondom de opvang van vluchtelingen. Dit centrum is 7 dagen per week van 07:00 tot 20:00 uur beschikbaar. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer is 088 – 878 4460 en de VRU heeft ook een pagina met de meest gestelde vragen.  

Rode Kruis
Kent u vluchtelingen die in Nederland verblijven en hulp nodig hebben? Of wilt u zelf graag mensen uit Oekraïne helpen en heeft u daar vragen over? Neem contact op met de speciale Rode Kruis Informatielijn. Meer informatie. 

Giro 555: het Rode Kruis houdt een inzamelingsactie voor directe hulp aan mensen in Oekraïne. U kunt  geld doneren aan Giro 5125   of via de nationale actie aan Giro 555.

Vluchtelingenwerk Nederland
Heel veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hartverwarmend! Kijk ook op de website van Vluchtelingenwerk  wat u kunt doen, bij welke organisatie je terecht kunt en wat de actuele situatie is.

UNHCR
De internationale vluchtelingenorganisatie UNHCR helpt in Oekraïne en in omliggende buurlanden door ter plekke noodhulp te bieden. U kunt  geld doneren  .

Airbnb
Via  Airbnb   kunt u gratis of met korting een verblijf aanbieden om vluchtelingen onderdak te geven. Het gaat hier om opvang in woonhuizen en niet in een bijgebouw, hiervoor heeft u een ontheffing nodig. Meer informatie over een ontheffing? Stuur een mail naar  oekraine@woudenberg.nl .