Veelgestelde vragen

Oekraïense vluchtelingen

Er zijn in de gemeente Woudenberg zes verschillende opvanglocaties en een beperkt aantal Oekraïners is woonachtig binnen gastgezinnen. Er zijn drie grote gemeentelijke opvanglocaties op de Europaweg, Stationsweg en Middenstraat. Verder zijn er drie kleinere locaties op de Heigraaf, Julianaplein en Kersentuin.

Het Julianaplein is een locatie waar bewoners medisch onder behandeling staan. Deze locatie is o.a. gekoppeld aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.

In Woudenberg worden voornamelijk vrouwen en kinderen opgevangen, maar er zijn ook mannen op de gemeentelijke opvanglocaties.

Een gemeente is verantwoordelijk voor onderdak, medische zorg en onderwijs. Daarnaast helpt de gemeente waar mogelijk bij het vinden van werk en vrijetijdsbesteding (het aanbieden van activiteiten en Nederlandse lessen).

Oekraïners die onder de richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55 EG) vallen mogen tot 4 maart 2025 in Nederland blijven. Momenteel is er nog niet bekend wat er gebeurt na maart 2025.

Het Rijk betaalt de kosten voor de opvang en de organisatie ervan.

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers in afwachting van hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen visumvrij reizen binnen de Europese Unie en hoeven geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn.

Er zijn verschillende organisaties waarmee de gemeente samenwerkt. De Veiligheidsregio Utrecht en VluchtelingenWerk zijn hier voorbeelden van.

Er is een aantal jongeren die zonder ouders zijn gevlucht. Wanneer een jongere naar Nederland vlucht zonder ouders (of andere wettelijke vertegenwoordiger) moet er volgens de Nederlandse wet een voogd voor de jongere worden benoemd. Nidos is in Nederland de voogdijinstelling die deze taak uitvoert. Het Nidos heeft bij deze jongeren de verantwoordelijkheid. Wel zijn zij woonachtig op de grotere opvanglocaties in Woudenberg. Er is veel toezicht op deze locaties. De jongeren kunnen hier rustig en veilig leven.

U kunt geen bezwaar maken tegen Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid en geeft daarmee Oekraïense vluchtelingen een veilig onderkomen.

Hulp

Wij staan altijd open voor een goed idee. Wilt u iets organiseren, neem dan contact op via oekraine@woudenberg.nl

De contracten die wij met verhuurders hebben, zijn vaak van tijdelijke aard. Mocht u een pand ter beschikking willen stellen, dan horen wij dit graag. Vrijblijvend kunt u dan contact opnemen met de gemeente (14033) en vragen naar Theona Zeeuwe om uw idee voor te leggen.

Oekraïners, die recht hebben op tijdelijke bescherming, mogen in Nederland werken. U kunt ze een baan aanbieden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het vinden van banen voor de Oekraïners, wel proberen we ze te helpen waar nodig. Heeft u hier vragen over, kunt u contact opnemen via oekraine@woudenberg.nl.

Ja, u mag een vluchteling opvangen. Wel vragen wij u van tevoren contact op te nemen met de gemeente Woudenberg zodat wij kunnen controleren of de Oekraïense vluchteling recht heeft op tijdelijke bescherming. Kunt u na een bepaalde periode de huisvesting voor de vluchteling niet meer realiseren, dan is de gemeentelijke verantwoordelijk voor de herhuisvesting. Wij dienen daarom aan de voorkant geïnformeerd te worden zodat wij met u mee kunnen denken.

Het Rijk keert geen vergoeding uit aan gastgezinnen. Wel ontvangen uw gasten leefgeld en een zogenoemde wooncomponent. U kunt afspraken maken met uw gasten over een bijdrage in de kosten.