Veelgestelde vragen Woudenberg en Oekraïne

Vluchtelingenopvang

Er zijn veel vrouwen en kinderen gevlucht uit Oekraïne. Maar ook andere inwoners, denk aan buitenlandse studenten die in Oekraïne studeren of mensen uit een ander land die in Oekraïne woonden, zijn op de vlucht.

Het Rijk heeft toegezegd de kosten voor de opvang en de organisatie ervan te vergoeden. 

Woudenberg neemt haar verantwoordelijkheid in het opvangen van vluchtelingen. In 2015 hebben we crisisnoodopvang georganiseerd in Woudenberg in samenwerking met de gemeente Leusden. En vorig jaar hebben we, eveneens in samenwerking met de gemeente Leusden, noodopvang geboden aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen. De gemeente Woudenberg heeft in de opvang van vluchtelingen altijd haar verantwoordelijkheid genomen en dat doen we nu ook.

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers in afwachting van hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen visumvrij reizen binnen de Europese Unie en hoeven geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. Asiel aanvragen kan wel, dus er zullen mogelijk ook Oekraïners in asielzoekerscentra terechtkomen.

Vluchtelingen blijven meestal het liefst dicht bij huis, om terug te kunnen keren zodra het weer veilig is. Oekraïners slaan op de vlucht voor oorlogsgeweld. Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren.

De regering heeft met de 25 veiligheidsregio's van Nederland afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet zorgen voor 2000 opvangplekken. Er worden al veel vluchtelingen opgevangen in onze regio en daar komen steeds meer opvanglocaties bij. 

De gemeente Woudenberg heeft direct proactief gezocht naar opvanglocaties voor langere termijn. Locaties zijn vaak geen eigendom van de gemeente en daardoor is de gemeente afhankelijk van de eigenaren van de locaties. De gemeente heeft dan ook grote waardering voor het aanbod van de eigenaren van de locaties waar nu vluchtelingen opgevangen kunnen worden. 

Op dit moment verblijven zo'n 21 mensen in twee vakantiewoningen van Vakantiepark De Heigraaf. Op het recreatieterrein van Eben-Haëzer, in de bossen op de grens van Woudenberg en Maarn, is plek voor zo'n 70 vluchtelingen en in het pand aan het Koningin Julianaplein 4 is plek voor 15 personen. Deze laatste locatie is een bijzondere omdat deze speciaal beschikbaar is voor gezinnen waarvan een kind zeer ernstig ziek is en onder behandeling staat van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. 

In totaal zijn er nu ruim 100 plekken beschikbaar in Woudenberg. Dat is naast de circa 70 plekken in gastgezinnen in Woudenberg. 

Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Dat is nu nog niet aan de orde. Alle gemeenten in de regio zijn proactief aan de slag gegaan met het zoeken van opvanglocaties. We hopen te voorkomen dat de opvang een verplicht karakter krijgt.

Nee, u kunt geen bezwaar maken tegen een besluit dat vanuit een crisissituatie genomen is.

Veiligheid op het terrein waar de vluchtelingen gehuisvest worden is belangrijk. Niet alleen binnen het gedeelte waar de vluchtelingen worden opgevangen, maar ook de omgeving. Toezichthouders van de gemeente en de politie zullen nauw samenwerken. Signalen van onveiligheid kunnen daardoor snel worden opgepakt. Ook wordt er indien noodzakelijk gekeken naar beveiliging in de opvanglocatie.

Nee gelukkig niet.

Hulp aan vluchtelingen

Inwoners, ondernemers en stichtingen hebben de handen ineengeslagen en het Platform Woudenberg voor Oekraïne opgericht om hulp te bieden. Van inzamelacties, het sturen van hulpgoederen tot opvang van vluchtelingen in gastgezinnen in ons dorp. Hartverwarmend om te zien! U kunt als Woudenberger op veel manieren bijdragen. Bijvoorbeeld met opvang, voedsel, kleding en spullen. Heeft u bijvoorbeeld een mooi initiatief of vragen over de opvang van vluchtelingen? Neem contact op met het Platform Woudenberg voor Oekraïne via info@woudenbergvooroekraine.nl. Kijk voor meer informatie op www.woudenbergvooroekraine.nl

Ja dat mag. Er zijn al barmhartige Woudenbergers die aan hebben aangeboden om vluchtelingen in huis te nemen. De gemeente is blij met alle initiatieven die inwoners nemen, waarbij voor de gemeente voorop staat dat het altijd vrijwillig is en geen verplichtend karakter krijgt vanuit de overheid Vluchtelingenwerk heeft een webpagina geopend om initiatieven hiervoor bijeen te brengen. Ook staat en komt daar informatie over waar inwoners of ondernemers rekening mee moeten houden bij het in huis nemen van vluchtelingen. In Woudenberg is het Platform Woudenberg voor Oekraïne actief. Ook als het gaat om de coördinatie van opvang in gastgezinnen in Woudenberg.

Er is een landelijke regeling in de maak voor een financiële bijdrage aan vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit die bijdrage kunnen ze eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. Binnenkort wordt de regeling bekend gemaakt. De precieze inhoud van deze regeling is ons op dit moment niet bekend. Als (mogelijk) gastgezin kunt u de meest recente informatie vinden bij Vluchtelingenwerk.

Overige vragen

De gemeente Woudenberg heeft met o.a. een 10-tal andere gemeenten een collectief contract bij Gazprom. De looptijd van het contract is tot eind 2023. Door de afschuwelijke situatie in de Oekraïne onderzoeken we als collectief op dit moment de mogelijkheden om het contract voortijdig te verbreken.