Omgevingsvergunning aanvragen

Voor het bouwen, verbouwen of slopen van een gebouw heeft u vaak een vergunning nodig. Op deze pagina leest u alles wat u moet doen wanneer u een vergunning aan wilt vragen.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Via Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of alleen een melding moet maken bij de gemeente. U kunt uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden en op papier invullen. Het ingevulde formulier stuurt u op naar de gemeente Woudenberg.

Wilt u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvragen, dan heeft u eHerkenning nodig. Een vergunning voor uw bedrijf kunt u alleen digitaal aanvragen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning? De gemeente helpt u graag op weg. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Loket Leefomgeving.

Hoe lang duurt het?

Bij een reguliere aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.

Bij een uitgebreide aanvraag krijgt u binnen 26 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

Wanneer u het niet eens bent met het besluit van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Duurzaam (ver)bouwen

Wilt u duurzaam (ver)bouwen? Kijk dan voor informatie en advies op www.duurzaambouwloket.nl/gemeente-woudenberg.