Bekeuringen en klachten over de Boa

  • Bekeuringen die de Boa uitschrijft, sturen wij voor verdere afhandeling door naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).  
  • Als u het niet eens is met de bekeuring, dan kunt tegen een verkeersboete in beroep gaan. Tegen een strafbeschikking kunt u in verzet gaan. U kunt een strafbeschikking krijgen voor o.a. de volgende strafbare feiten: eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal, openbare dronkenschap, bedreiging, rijden onder invloed, ordeverstoring, bedelen en vandalisme.
  • Via de onderstaande link kunt in beroep of in verzet gaan. U kunt ook  een brief sturen aan het CJIB. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website, www.cjib.nl.