Herinrichting Zuidelijke Dorpsrand

Al geruime tijd kijkt de gemeente naar mogelijkheden voor een herinrichting van de zuidelijke dorpsrand; de overgangszone tussen de woonwijken Laanzicht / Wielewaal en de provinciale weg N224. Hiervoor zijn eerste ideeën uitgewerkt en is met direct betrokkenen gesproken. Deze ideeën zijn tijdens een inloopavond in juni met omwonenden gedeeld. 

Later volgt nog een concrete uitwerking van de herinrichting. Daarbij horen participatieprojecten voor specifieke onderdelen. Omwonenden en geïnteresseerden worden hier op een later moment nog over geïnformeerd.