Honden

In Woudenberg wonen veel honden. Kinderen groeien er graag mee op en voor veel mensen brengt het gezelligheid in huis en buiten. Maar we gaan ook graag naar buiten met onze viervoeter en daarom zijn er een aantal regels opgesteld om dit voor iedereen prettig te laten verlopen.

In Woudenberg hebben we losloopgebieden waar uw hond vrij kan rondlopen en waar u de hondenpoep niet hoeft op te ruimen. In de rest van Woudenberg bent u verplicht uw hond aan te lijnen. Binnen de bebouwde komt bent u ook verplicht de hondenpoep op te ruimen. U mag uw hond  ook niet uitlaten op andermans terrein.

U bent buiten de losloopgebieden verplicht de poep van uw hond op te ruimen. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. Zorg dat u altijd een schepje of zakje bij u heeft. Als u de poep opruimt met een schepje, mag u de poep alleen weggooien in de speciale hondenpoepbakken. Een zakje met hondenpoep mag ook in andere afvalbakken.

U kunt in Woudenberg uw hond uitlaten op de volgende plekken:

  • Westerwoud  t.h.v. nr. 105
  • Frans Halslaan t.h.v. De Groentehof
  • Vermeerlaan t.h.v. De Groentehof
  • Kastanjelaan achter de Kersentuin

Hondenpoep opruimen is niet altijd mogelijk voor wie een blindengeleidehond of hulphond (in opleiding) heeft. U bent dan ook vrijgesteld van de aanlijn- en opruimplicht. Zorg ervoor dat u een bewijs bij zich heeft van een arts of een ander erkende organisatie, zodat u deze kunt tonen bij een eventuele controle. 

•    Uw hond is buiten altijd aangelijnd behalve in de losloopgebieden zonder aanlijnplicht.
•    In sommige delen van Woudenberg mogen geen honden komen. Bijvoorbeeld bij sommige natuurgebieden of speelplekken. Dit staat dan met borden aangegeven. 
•    U betaalt hondenbelasting voor uw hond(en). Vergeet daarvoor niet uw hond(en) aan te melden bij de gemeente.

Helaas komen bijtincidenten met honden voor. Als een hond u of uw huisdier heeft gebeten, kunt u aangifte doen. Bij minder ernstige gevallen kunt u proberen de zaak zelf te regelen met de eigenaar van de hond, als diegene daarvoor open staat. Bij twijfel of wanneer u zich bedreigd voelt, kunt u contact opnemen met de politie. Bij minder spoed of bij twijfel via 0900-8844 en in acute, serieus bedreigende gevallen via 112.

Om bijtincidenten met honden op een goede manier af te handelen voor alle betrokkenen zijn er ook beleidsregels opgesteld. Deze regels helpen om de situatie te begrijpen, passende acties te ondernemen en de veiligheid van zowel inwoners als dieren te waarborgen.

In zowel het Wetboek van Strafrecht als in de gemeentelijke Algemene plaatselijke verordening (APV) staat hoe tegen agressieve honden kan worden opgetreden. Of hoe kan worden voorkomen dat dezelfde hond nogmaals een bijtincident kan veroorzaken. Naast de APV heeft de gemeente ook Beleidsregels bijtincidenten honden gemeente Woudenberg 2024. Het is dus raadzaam om een bijtincident te melden bij de gemeente en/of de politie.

Om een bijtincident af te handelen kun je onderstaande stappen doorlopen:

Noteer altijd gegevens
Het is belangrijk dat je de gegevens van beide partijen noteert. Denk hierbij aan naam, adres, telefoonnummer, emailadres, WA verzekering. En zoveel mogelijk gegevens van de hond, zoals: ras, leeftijd, inentingen en naam van de hond. Wanneer er getuigen zijn, noteer dan ook van de gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).

Beschrijf wat er gebeurd is
Probeer de situatie zo duidelijk mogelijk op te schrijven, direct na het incident. Wat hebben de honden gedaan? Wat hebben de eigenaren, omstanders of eventuele andere dieren gedaan? Hoe heeft of hebben de honden, mensen of overige dieren hierop gereageerd? Wat is er vervolgens gebeurd? Beschrijf het incident stap voor stap. Denk hierbij ook aan de verwondingen, de plaats en of de honden los liepen. Maak foto’s en/of filmpjes als dit veilig kan.

De zaak onderling afhandelen
Bij minder ernstige incidenten lukt het vaak wel om de zaak onderling af te handelen. In bijna alle gevallen valt schade veroorzaakt door een hond onder de WA verzekering van de eigenaar.

Aangifte of melding doen
Bij ernstige incidenten kun je aangifte doen bij de politie. Aangifte kan worden gedaan als er een strafbaar feit is gepleegd volgens het Wetboek van Strafrecht. Is dat volgens de politie niet het geval dan kun je tóch melden bij de gemeente en/of de politie. De politie moet deze melding altijd opnemen en mag die niet weigeren. Deze meldingen zijn nodig om na te kunnen gaan of dezelfde hond mogelijke eerdere bijtincidenten heeft veroorzaakt en dus een duidelijk patroon zichtbaar is. Op grond van deze informatie kunnen eventuele stappen worden ondernomen op basis van de gemeentelijke APV en de Beleidsregels bijtincidenten honden gemeente Woudenberg 2024 (via het bestuursrecht).

In de APV staan de regels die in Woudenberg voor honden gelden. Het uitgangspunt is dat honden altijd moeten worden aangelijnd. Dit verkleint de kans op bijtincidenten en ongelukken veroorzaakt door loslopende honden al aanzienlijk. Er zijn enkele gebieden aangewezen waar honden wel los mogen lopen. Op de website van gemeente Woudenberg zijn deze gebieden te vinden. Ook is daar te zien waar honden helemaal niet mogen komen.