De Stempas

Uiterlijk woensdag 3 november 2023 ontvangt u de stempas per post. Met de stempas kunt u stemmen op woensdag 22 november 2023. Dit kan op elk stembureau in Woudenberg. U neemt uw stempas mee naar het stembureau, samen met uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart). Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.  

Als u voor de periode van de verkiezingen naar een andere gemeente verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waar u op 9 oktober 2023 (de dag van kandidaatstelling) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u mag stemmen. Op dit adres ontvangt u ook uw stempas.

Wilt u stemmen voor de Tweede Kamer. Dan moet u:    

  • De Nederlandse nationaliteit hebben
  • 18 jaar of ouder zijn op 22 november 2023
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Wat moet ik doen als ik geen stempas heb ontvangen of als ik mijn stempas kwijt ben?
Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij uw gemeente. Dit kan bij loket Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak via ons algemene telefoonnummer 14033. Het verzoek moet uiterlijk vrijdag 17 november binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot dinsdag 21 november 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.