Iemand anders voor u laten stemmen

Als u op de dag van de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Degene die gemachtigd wordt, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan twee volmacht stemmen uitbrengen.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht kan alleen gegeven worden aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont en ook een stempas heeft ontvangen. U kunt hiervoor de achterkant van de stempas invullen en ondertekenen, de gemachtigde moet deze ook tekenen. Degene die voor u gaat stemmen mag niet meer dan twee machtigingen aannemen. Degene die voor u gaat stemmen brengt uw stem gelijk met de eigen stem uit. De persoon die uw stem uitbrengt moet ook (een kopie) van uw geldige legitimatiebewijs bij het stembureau laten zien.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan handig zijn als u lang van tevoren weet dat u niet aanwezig zult zijn op de dag van de verkiezingen en ook niet in staat zult zijn om een onderhandse volmacht te verlenen. Als u iemand wilt machtigen die in een andere gemeente in Nederland woont, moet u ook deze procedure volgen. Zo vraagt u een schriftelijke volmacht aan:

  • Download (pdf, 173 KB) het machtigingsformulier en vul dit in, samen met de persoon die voor u gaat stemmen.
  • Let op dat de persoon die voor u gaat stemmen het formulier ondertekent.
  • Maak een scan of foto van dit formulier.
  • Stuur het formulier naar verkiezingen@woudenberg.nl of geef het af aan de balie.
  • Dit kan tot uiterlijk 17 november 2023, 17.00 uur.

Heeft u hulp nodig bij het invullen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 14-033.