Een evenement organiseren

Evenementen weer mogelijk

Vanaf 30 juni mogen onder voorwaarden weer evenementen worden georganiseerd. Naast de gebruikelijke stukken die u moet aanleveren bij het aanvragen een evenementenvergunning vragen wij u ook aan te geven hoe u de coronamaatregelen gaat implementeren. Denk daarbij aan hygiëne, registratie en gezondheidscheck en het houden van afstand of het controleren van coronatoegangsbewijzen. Dien uw aanvraag voor een evenementenvergunning op tijd in. We werken met de termijn zoals hieronder beschreven.

De Rijksoverheid heeft voor organisatoren informatie over testen voor toegang bij uw activiteit of evenement. Hier vindt u ook een communicatietoolkit om uw bezoekers en medewerkers te informeren over het coronatoegangsbewijs.

  • Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan.
  • Evenementen waarvoor een vergunning nodig is, worden ingedeeld in drie categorieën: A, B of C. In welke categorie uw evenement valt, is onder andere afhankelijk van de (veiligheids)risico’s die het evenement met zich meebrengt. Het verschil tussen de categorieën leggen we uit op de eerste pagina van het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. 
  • Hoelang de procedure van de vergunningsaanvraag duurt, verschilt per categorie. Uiteraard proberen wij uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U kunt ons daarbij helpen door uw vergunningsaanvraag zo compleet mogelijk in te dienen. Als u een evenement organiseert bent u ook verantwoordelijk voor de veiligheid en het naleven van de coronarichtlijnen tijdens het evenement. Daarom is het belangrijk dat u bij uw aanvraag aangeeft hoe u dit regelt. Wanneer uw aanvraag niet helemaal compleet is, kan het zijn dat het langer duurt voordat u weet of uw evenement door kan gaan. Als u een aanvraag bij ons hebt ingediend laten wij u weten hoelang wij nodig denken te hebben voor de aanvraag. De procedure kan tot 16 weken duren.
  • Kleine, eendaagse evenementen - zoals een straatfeest of buurtbarbecue – hoeft u  vaak alleen te melden. Doe dit minstens twee weken voordat het evenement plaatsvindt. In sommige gevallen is namelijk wel een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als er een springkussen of een ander (gecertificeerd) object wordt geplaatst. In het meldingsformulier leest u wanneer u een evenementenvergunning moet aanvragen. Wij raden u aan op tijd te kijken of u een vergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is. Wanneer u een vergunning moet aanvragen, kan het tot 16 weken duren voordat er een besluit wordt genomen over uw vergunningsaanvraag.
  • Als uw melding akkoord is, bevestigen wij dit per e-mail aan u. Wij willen u erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het naleven van de coronarichtlijnen tijdens het evenement.
  • Wilt u tijdens uw evenement  alcohol verkopen? Dan moet u eerst een ontheffing voor de Drank- en Horecawet aanvragen (pdf, 47 KB).
  • Wilt u een standplaats innemen op de openbare weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning (pdf, 60 KB) nodig.
Evenementenvergunning aanvragen Evenement melden (pdf, 172 KB)

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Soort evenement Kosten vergunning
Evenementen met een laag risico €75,80
Evenementen met een verhoogd risico €378,90
Evenementen met een grote impact op de omgeving en capaciteit van de hulpverleningsdiensten €606,15