Een evenement organiseren

Vanaf 1 juli 2020 weer evenementen

Het Kabinet maakte op woensdag 24 juni 2020 bekend dat vanaf 1 juli 2020 weer evenementen mogen plaatsvinden. Natuurlijk vinden ook wij dit goed nieuws. Evenementen zijn belangrijk voor de levendigheid, onderlinge verbondenheid en aantrekkelijkheid van ons dorp. Wij willen u erop wijzen dat een evenement veilig en gezond en volgens de richtlijnen organiseren, de nodige voorbereidingstijd tijd vraagt en niet zomaar geregeld is. 

Denk bij het aanvragen van een evenementenvergunning aan het volgende:

  • In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen, zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
  • In situaties (bijvoorbeeld een toeschouwers bij een hardloopwedstrijd) waarin reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats niet mogelijk zijn, geldt een maximum van 250 personen. Binnen geldt dan een maximum van 100 personen.
  • Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan.
  • Evenementen waarvoor een vergunning nodig is, worden ingedeeld in drie categorieën: A, B of C. In welke categorie uw evenement valt, is onder andere afhankelijk van de (veiligheids)risico’s die het evenement met zich meebrengt. Het verschil tussen de categorieën leggen we uit op de eerste pagina van het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. 
  • Hoelang de procedure van de vergunningsaanvraag duurt, verschilt per categorie. Uiteraard proberen wij uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U kunt ons daarbij helpen door uw vergunningsaanvraag zo compleet mogelijk in te dienen. Als u een evenement organiseert bent u ook verantwoordelijk voor de veiligheid en het naleven van de coronarichtlijnen tijdens het evenement. Daarom is het belangrijk dat u bij uw aanvraag aangeeft hoe u dit regelt. Wanneer uw aanvraag niet helemaal compleet is, kan het zijn dat het langer duurt voordat u weet of uw evenement door kan gaan. Als u een aanvraag bij ons hebt ingediend laten wij u weten hoelang wij nodig denken te hebben voor de aanvraag. De procedure kan tot 16 weken duren.
  • Kleine, eendaagse evenementen - zoals een straatfeest of buurtbarbecue – hoeft u  vaak alleen te melden. Doe dit minstens twee weken voordat het evenement plaatsvindt. In sommige gevallen is namelijk wel een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als er een springkussen of een ander (gecertificeerd) object wordt geplaatst. In het meldingsformulier leest u wanneer u een evenementenvergunning moet aanvragen. Wij raden u aan op tijd te kijken of u een vergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is. Wanneer u een vergunning moet aanvragen, kan het tot 16 weken duren voordat er een besluit wordt genomen over uw vergunningsaanvraag.
  • Als uw melding akkoord is, bevestigen wij dit per e-mail aan u. Wij willen u erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het naleven van de coronarichtlijnen tijdens het evenement.
  • Wilt u tijdens uw evenement  alcohol verkopen? Dan moet u eerst een ontheffing voor de Drank- en Horecawet aanvragen (pdf, 47 KB).
  • Wilt u een standplaats innemen op de openbare weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning (pdf, 60 KB) nodig.
Evenementenvergunning aanvragen Evenement melden (pdf, 172 KB)

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Soort evenement Kosten vergunning
Evenementen met een laag risico €75,80
Evenementen met een verhoogd risico €378,90
Evenementen met een grote impact op de omgeving en capaciteit van de hulpverleningsdiensten €606,15