Opkoopbescherming

Verhuurvergunning Opkoopbescherming

Vanaf 1 maart 2023 is binnen de gemeente Woudenberg een Verhuurvergunning opkoopbescherming verplicht om een beschermde woonruimte te verhuren binnen de aangewezen gebieden ( De Grift, Het Groene Woud, Het Zeeland, Laanzicht, Nico Bergsteijn, Nieuwoord) waarvan de woning minder dan 4 jaar in eigendom is. Verhuren van beschermde woonruimte zonder Verhuurvergunning opkoopbescherming wordt beboet.

In het schema is aangegeven wanneer een Verhuurvergunning Opkoopbescherming wel of niet vereist is (conform de Huisvestingsverordening Woudenberg).

Bekijk hier de toelichting van wethouder Moniek van de Graaf.

Schema Opkoopbescherming

Voorwaarden verhuurvergunning

In de volgende gevallen is het mogelijk een Verhuurvergunning Opkoopbescherming aan te vragen:

 1. de woonruimte wordt verhuurd aan naaste familie (een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad met de eigenaar. Bijvoorbeeld kinderen of broers/zussen);
 2. de woonruimte wordt voor maximaal een jaar niet-toeristisch verhuurd, nadat de eigenaar er tenminste een jaar zelf heeft gewoond;
 3. de woonruimte maakt onlosmakelijk deel uit van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte;
 4. de woonruimte wordt aangekocht door een woningcorporatie;
 5. de woonruimte wordt aangekocht door de gemeente Woudenberg;
 6. de woonruimte wordt in opdracht van de gemeente Woudenberg aangekocht door een marktpartij;
 7. de woonruimte wordt aangekocht door een gecertificeerde dan wel door de gemeente of de rijksoverheid gecontracteerde zorgaanbieder en is bedoeld voor cliënten met een zorgindicatie die de woonruimte tijdelijk huren op basis van een woon-zorgcontract tegen een niet-commercieel tarief.

Werkingsgebied Opkoopbescherming

Wat is opkoopbescherming/wat houdt opkoopbescherming in?
De Wet opkoopbescherming biedt gemeenten de mogelijkheid om bestaande woningen in de goedkope en middeldure prijsklasse te ‘beschermen’ tegen opkoop door beleggers. Hierdoor blijven de woningen in deze prijsklassen beschikbaar en betaalbaar voor onder andere koopstarters.

Wat zijn de regels bij opkoopbescherming in de gemeente Woudenberg?
Wie vanaf 1 maart 2023 in het aangewezen gebied een bestaande woning koopt onder de € 405.000,- (de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie) is verplicht daar zelf te gaan wonen. Verder mag de woning in de eerste 4 jaar niet worden verhuurd. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen, In die gevallen moet wel een verhuurvergunning worden aangevraagd.

Vanaf wanneer geldt de opkoopbescherming
In Woudenberg geldt de opkoopbescherming vanaf 1 maart 2023

Geldt de opkoopbescherming voor alle koopwoningen in heel Woudenberg?
De regeling geldt in De Grift, Het Groene Woud, Het Zeeland, Laanzicht, Nico Bergsteijn en Nieuwoord) voor bestaande woningen met een verkoopprijs onder de € 405.000,- (de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie). Voor nieuwbouw geldt al dat de koper zelf in het huis moet gaan wonen.

Ik heb al een woning die verhuurd is. Mag ik die opnieuw verhuren als de huidige huurder verhuisd?
Ja. Als de woning al voor 1 maart 2023 verhuurd was, dan mag deze zonder vergunning opnieuw worden verhuurd.

Ik wil een huis kopen dat valt onder de opkoopbescherming. Mag ik dat huis wel verhuren aan mijn kinderen of mijn ouders?
De woonruimte mag worden verhuurd aan naaste familie (een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad met de eigenaar. Bijvoorbeeld ouders of kinderen). Daarvoor moet wel een Verhuurvergunning Opkoopbescherming worden aangevraagd bij de gemeente.

Wanneer kan je een Verhuurvergunning Opkoopbescherming aanvragen?
In de volgende gevallen is het mogelijk een Verhuurvergunning Opkoopbescherming aan te vragen:

 1. de woonruimte wordt verhuurd aan naaste familie (een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad met de eigenaar. Bijvoorbeeld kinderen of broers/zussen);
 2. woonruimte die voor maximaal een jaar niet toeristisch wordt verhuurd nadat de eigenaar hier tenminste een jaar zelf heeft gewoond;
 3. de woonruimte maakt onlosmakelijk deel uit van een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte;
 4. de woonruimte wordt aangekocht door een woningcorporatie;
 5. de woonruimte wordt aangekocht door de gemeente Woudenberg;
 6. de woonruimte wordt in opdracht van de gemeente Woudenberg aangekocht door een marktpartij;
 7. de woonruimte wordt aangekocht door een gecertificeerde dan wel door de gemeente of de rijksoverheid gecontracteerde zorgaanbieder en is bedoeld voor cliënten met een zorgindicatie die de woonruimte tijdelijk huren op basis van een woon-zorgcontract tegen een niet-commercieel tarief.