Herinrichting Breitnerlaan en omgeving

Het riool in de buurten Willem de Zwijgerlaan, Breitnerlaan, een deel van de Jan Steenlaan (nr. 1 t/m 10) en Gerard Doulaan is ongeveer 50 jaar oud en aan vervanging toe. Om het riool te vervangen moet de straat helemaal opengebroken worden. Wij maken gelijk van deze gelegenheid gebruik om de straat opnieuw in te richten. Voordat er een ontwerp wordt gemaakt is het belangrijk dat bewoners van deze straten kunnen meedenken. Deze bewoners is daarom om hun input gevraagd. Zij weten tenslotte het beste wat er speelt en wat er nodig is in hun straat!

Wat doen wij met de inbreng?
De wensen en ideeën van bewoners zijn zo veel mogelijk meegenomen bij het maken van het voorlopige en definitieve ontwerp. Hierbij moesten wij een goede balans vinden tussen parkeren en groen. Dit kan betekenen dat niet alle ideeën zijn overgenomen. Maar uiteraard is er vooral gekeken naar wat kan. Het defintieve ontwerp is inmiddels gepubliceerd en kunt u terugvinden onderaan deze pagina.

Waarom een nieuw gescheiden rioolsysteem?
Het klimaat verandert. Naast lange periodes van droogte, hebben we ook steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Het rioolstelsel in uw straat is daar nu niet op berekend, waardoor bij hevige regen de straten blank kunnen staan. Als het riool wordt vervangen, leggen wij een gescheiden rioleringssysteem aan. Dat wil zeggen: we leggen één rioolbuis aan voor het afvalwater van bijvoorbeeld de afwas, de wasmachine, de douche, toilet etc. en één rioolbuis voor het schone regenwater. Een gescheiden rioolstelsel beperkt de overlast door de grotere capaciteit en is energiezuinig, omdat er veel minder water bij de zuiveringsinstallatie terecht komt. Hiermee werken we tegelijk aan een duurzame omgeving.

Duurzaamheid
De gemeente Woudenberg vindt duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Samen met inwoners wil de gemeente de komende jaren de schouders eronder zetten om wonen, werken en leven in Woudenberg te verduurzamen. Zelf kunnen inwoners ook veel doen om hun woning en tuin te verduurzamen en we stimuleren dit graag als gemeente. Meer informatie.

Daarnaast stimuleert de gemeente graag haar inwoners om aan de slag te gaan met een Heuvelrugtuin. Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens 60% uit groen en heeft voor zowel inwoners als dieren en insecten meerdere voordelen. Meer informatie.

Planning
Het voorlopig ontwerp is tijdens een informatieavond voorgelegd aan bewoners en is ook onder aan deze pagina terug te vinden. Bewoners hebben de mogelijkheid gehad om hierop te reageren. Alle bewoners kregen per post inzicht in de ingediende reacties en antwoorden. Waar mogelijk is het ontwerp aan de hand van de reacties aangepast. Daarna is het ontwerp definitief gemaakt. In februari 2023 zijn de werkzaamheden van start gegaan. Als alles volgens planning verloopt worden de werkzaamheden in de zomer van 2023 afgerond.

Presentatie bewonersavond