Herinrichting Jan Steenlaan

Het riool in de Jan Steenlaan is ongeveer 50 jaar oud en aan vervanging toe. Om het riool te vervangen moet de straat helemaal opengebroken worden. Wij maken gelijk van deze gelegenheid gebruik om de straat opnieuw in te richten. Voordat er een ontwerp wordt gemaakt is het belangrijk dat bewoners van deze straten kunnen meedenken. Deze bewoners is daarom om hun input gevraagd. Zij weten tenslotte het beste wat er speelt en wat er nodig is in hun straat!

Wat hebben wij gedaan met de inbreng?
De wensen en ideeën van bewoners zijn zo veel mogelijk meegenomen bij het maken van het voorlopige en definitieve ontwerp. Hierbij was het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de wensen en mogelijkheden. Dit betekent dat niet alle ideeën zijn overgenomen. Maar uiteraard is er vooral gekeken naar wat kan. 

Waarom een nieuw gescheiden rioolsysteem?
Het klimaat verandert. Naast lange periodes van droogte, hebben we ook steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Het rioolstelsel in uw straat is daar nu niet op berekend, waardoor bij hevige regen de straten blank kunnen staan. Als het riool wordt vervangen, leggen wij een gescheiden rioleringssysteem aan. Dat wil zeggen: we leggen één rioolbuis aan voor het afvalwater van bijvoorbeeld de afwas, de wasmachine, de douche, toilet etc. en één rioolbuis voor het schone regenwater. Een gescheiden rioolstelsel beperkt de overlast door de grotere capaciteit en is energiezuinig, omdat er veel minder water bij de zuiveringsinstallatie terecht komt. Hiermee werken we tegelijk aan een duurzame omgeving.

Duurzaamheid
De gemeente Woudenberg vindt duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Samen met inwoners wil de gemeente de komende jaren de schouders eronder zetten om wonen, werken en leven in Woudenberg te verduurzamen. Zelf kunnen inwoners ook veel doen om hun woning en tuin te verduurzamen en we stimuleren dit graag als gemeente. Meer informatie.

Daarnaast stimuleert de gemeente graag haar inwoners om aan de slag te gaan met een Heuvelrugtuin. Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens 60% uit groen en heeft voor zowel inwoners als dieren en insecten meerdere voordelen. Meer informatie.