In de digitale omgeving kunt u snel en gemakkelijk uw WOZ- en belastingzaken inzien en regelen. U kunt bijvoorbeeld:

 • Uw taxatieverslag inzien
 • Uw rekeningnummer en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) wijzigen
 • Bezwaar maken
 • Kwijtschelding aanvragen
 • Uw hond aan- of afmelden
 • Betalingen raadplegen

Klik op de button hieronder voor de digitale belastingbalie.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. 
Staat uw vraag er niet tussen? U kunt bellen naar 0800 - 0230 081 om uw vraag te stellen.

Bent u benieuwd hoe de gemeente uw WOZ-waarde heeft vastgesteld? Het taxatieverslag kunt u digitaal opvragen via het WOZ-Taxatieloket van de gemeente. U logt in via MijnOverheid:

 • Klik links boven op 'Menu' en dan kopje 'Wonen'.
 • Vervolgens klikt u op 'Bekijk WOZ-gegevens'.
 • Daarna klikt u op uw adres en dan ziet u een kopje 'Taxatieverslag' met een pdf die u kunt downloaden. 

In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd.

Let op: doordat deze website veel wordt geraadpleegd, kan het zijn dat u niet meteen kunt inloggen. Wij adviseren u om het te blijven proberen.

U kunt de waarde van uw niet-woningen (bedrijfspand) terugvinden op uw aanslag gemeentelijke heffingen/ wozbeschikking van 2024, op MijnOverheid en op de  de digitale belastingbalie via belastingbalie.veenendaal.nl. 

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde van een pand of stuk grond. De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld verschil in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

De waarde van de niet-woningen wordt vastgesteld op basis van de huurcijfers bij courante niet-woningen en op basis van de herbouwaarde bij incourante objecten. Voor de herbouwwaarde worden landelijke taxatiewijzers opgesteld.

Heeft u het idee dat er iets niet klopt op uw aanslag? Of bent u geen eigenaar of gebruiker (meer) van het adres van de aanslag? Dan kunt u dit doorgeven via belastingbalie.veenendaal.nl

Heeft u een aanslagbiljet ontvangen dat op naam staat van de vorige bewoner? Dan kunt u de envelop retour sturen aan de gemeente. Dit doet u als volgt:

 • Zet een kruis door de adresgegevens
 • Schrijf op de envelop “Woont hier niet meer – Retour afzender”
 • Post de envelop in een oranje brievenbus, er hoeft geen extra postzegel op

Het kan zijn dat u nog geen aanslag heeft ontvangen. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

 • De administratieve gegevens worden momenteel nog gecontroleerd.
 • De waarde wordt momenteel nog gecontroleerd. 

Bent u na 1 januari 2024 eigenaar geworden van het pand? Dan ontvangt u geen OZB aanslagbiljet en geen WOZ-beschikking. Dit is bij de overdracht van uw woning bij de notaris verrekend. Wilt u wel de WOZ-waarde van een woning weten? Dan kunt u de WOZ-waarde raadplegen op www.wozwaardeloket.nl.

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2023 heeft u de WOZ-waarde 2023 nodig. Deze WOZ-waarde staat op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van 2023 die u in 2023 van de gemeente heeft ontvangen. De gemeente verstrekt de nieuwe WOZ-waarde aan de Belastingdienst. Zij verwerken bij de beoordeling van uw belastingaangiften de juiste WOZ-waarde.

Het kan zijn dat u een aanslag heeft ontvangen met de gebruikersheffingen en een aparte aanslag met de eigenarenheffingen. Als u dit samen wilt voegen ga dan naar belastingbalie.veenendaal.nl.

Als de woning na 1 januari is overgedragen dan heeft u voor dit jaar geen WOZ-beschikking ontvangen. De OZB en rioolheffing (eigenaar) zijn met de vorige eigenaar verrekend tijdens de overdracht van de woning bij de notaris.

Wilt u toch een WOZ-beschikking ontvangen? Dan kunt u deze  aanvragen via belastingbalie.veenendaal.nl. U ontvangt dan binnen 8 weken een WOZ-beschikking.

Betalen

U kunt de belastingaanslag als volgt betalen:

 1. In vier termijnen via eigen betaalmogelijkheden.
 2. In tien termijnen via automatische incasso.
 3. In 1 keer door het bedrag over te maken op rekeningnummer
  IBAN: NL49 BNGH 0285 0337 78  ten name van de gemeente Woudenberg met vermelding van het aanslagbiljetnummer.

Is dit voor u niet haalbaar? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 0800 - 0230 081 of ga naar de website belastingbalie.veenendaal.nl. We zoeken met u naar een passende betalingsregeling.

Ja dit is mogelijk. U kunt de belastingaanslag als volgt betalen:

 1. In vier termijnen via eigen betaalmogelijkheden.
 2. In tien termijnen via automatische incasso.

Voor het instellen van een automatische incasso of het stopzetten hiervan kunt u mailen naar: Invordering@veenendaal.nl. Ook kan u telefonisch contact opnemen met 0800-0230081.

Er worden alleen bedragen afgeschreven bij burgers en bedrijven die een automatische incasso hebben afgegeven. Het te incasseren bedrag wordt in 10 gelijke termijnen afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer.

Mocht dit niet kloppen, wilt u de automatische incasso stopzetten en/of uw rekeningnummer wijzigen, ga dan naar belastingbalie.veenendaal.nl of neem telefonisch contact op met 0800 - 0230 081.

Om uw rekeningnummer te wijzigen voor een automatische incasso, kunt u mailen naar Invordering@veenendaal.nl.

Betaalt u niet op tijd dan ontvangt u een aanmaning.

 • Aanmaning bij aanslag tot € 454,- kost € 8,- extra 
 • Aanmaning bij aanslag vanaf € 454,- kost € 18,- extra
 • Dwangbevel kost € 46,- tot maximaal € 13.745,-

Als u de belastingaanslag van de gemeente niet kunt betalen, krijgt u mogelijk kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen via belastingbalie.veenendaal.nl of het formulier hier (pdf, 243 KB) downloaden. U kunt het ook ophalen bij het gemeentehuis door te bellen naar 0800-0230081.

Neem in dit geval contact met ons op via telefoonnummer 0800 - 0230 081 of ga naar belastingbalie.veenendaal.nl

U krijgt van ons een bevestiging als wij uw verzoek tot kwijtschelding hebben ontvangen. U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u een uitspraak heeft ontvangen op uw verzoek.

Bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde? Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met de gemeente. U kunt hiervoor bellen naar 0800 - 0230 081. Wij verbinden u door met een collega van het team belastingen. Vaak kunnen zij in een gesprek de meeste onduidelijkheid wegnemen. Blijkt na het gesprek dat u de WOZ-waarde alsnog te hoog vindt? Dan is dit voldoende voor de gemeente om de waarde opnieuw te bekijken.

Wilt u toch bezwaar maken? Dan kunt u dit doen via belastingbalie.veenendaal.nl. Het bezwaarschrift wordt dan direct door de afdeling belastingen ontvangen. Bezwaar indienen kan tot zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag.

U kunt ook benaderd worden door zogenaamde no-cure-no pay bureaus die tegen betaling bezwaar namens u kunnen maken bij de gemeente. Wij raden u aan ons eerst zelf te bellen voor u bezwaar maakt. In een gesprek kunnen we de meeste onduidelijkheden over de belastingaanslag of WOZ-waarde toelichten en/of wegnemen. En we vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt; we hebben helemaal geen belang bij een te hoog vastgestelde WOZ-waarde.

Voorbeeld
Als bij een bezwaarprocedure de waarde van uw woning met € 10.000,- wordt verlaagd, dan wordt uw ozb-aanslag met € 11,- verminderd. De gemeente is dan wettelijk verplicht het door u ingeschakelde bureau een bedrag aan proceskosten te vergoeden. Het bedrag kan oplopen tot honderden euro’s.

Bezwaarschriften kunnen worden ingediend tot zes weken na dagtekening van een aanslagbiljet.

Wij hebben tot 31 december van het betreffende jaar de tijd om uitspraak te doen op het bezwaar tegen de WOZ-waarde dan wel de aanslag gemeentelijke heffingen.

Door het indienen van een bezwaarschrift krijgt u uitstel van betaling voor het belastingbedrag waar u bezwaar tegen maakt.