Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging al veel informatie. Maar misschien wilt u nog iets anders of iets specifieks weten? U kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Woo-verzoek. U kunt ook in contact komen met onze informatiecontactpersonen. Deze kunnen u helpen om aan informatie te komen, vaak ook zonder dat u daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

Woo-categorieën

Deze categorieën zijn vastgesteld door de rijksoverheid. U vindt ze hieronder. Nog niet elke categorie is al actief. De onderdelen ‘in voorbereiding’ volgen op latere tijdstippen, die worden bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hier vindt u binnenkort openbaarmakingen van informatie na een Woo-verzoek. Let op: specifieke persoons- en andere gegevens zijn onleesbaar gemaakt, zoals in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is vastgelegd.

Afhandeltermijn

De gemeente heeft vier weken de tijd om een beslissing te nemen over uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd met twee weken als dat nodig is. U ontvangt hierover dan schriftelijk bericht van de gemeente.

Voor meer informatie of vragen over de Woo kunt u onze Woo-contactpersoon benaderen via info@woudenberg.nl.