Openbaarmaking Woo-verzoeken

Zaaknummer Z.345265
Documentnummer D.274137
Datum Woo-besluit 23-4-2024

Samenvatting
Besluit op het Woo-verzoek om openbaarmaking van zienswijzen en beleidskaders over het vergunnen van een dampverwerkingsinrichting en het aan de lucht ontgassen van een schip.

Woo-verzoek over illegaal ontgassen binnenvaartschepen (pdf, 765 KB)

Zaaknummer Z.342691
Documentnummer D.262701
Datum Woo-besluit 17-10-2023

Samenvatting
Besluit op het Woo-verzoek om informatie naar de werking van en procedures voor kwijtscheldingsaanvragen voor de OZB.

WOO-verzoek over de procedures voor kwijtscheldingsaanvragen voor de OZB (pdf, 683 KB)

Zaaknummer Z.342673
Documentnummer D.263293
Datum Woo-besluit 8-11-2023

Samenvatting
Besluit op het Woo-verzoek over informatie met betrekking tot de uitvoering van de WOZ over de periode 2020 tot 3-1-2024

Woo-verzoek over informatie m.b.t. uitvoering van de WOZ (pdf, 2 MB)

Zaaknummer Z.342728
Documentnummer D.263260
Datum Woo-besluit 31-10-2023

Samenvatting
Besluit op het Woo-verzoek over diverse aan de WOZ gerelateerde informatie. 

Woo-verzoek over WOZ gerelateerde informatie (pdf, 2 MB)

Zaaknummer  Z.342729
Documentnummer D.262717
Datum Woo-besluit 13-11-2023

Samenvatting
Besluit op het Woo-verzoek over WOZ-beschikkingen en de interne organisatie.

Woo-verzoek over WOZ-beschikkingen en de interne organisatie (pdf, 1 MB)

Zaaknummer Z.342731
Documentnummer D.263129
Datum Woo-besluit 27-10-2023

Samenvatting
Besluit op het Woo-verzoek over documenten met betrekking tot bodemverontreiniging.

Woo-verzoek over bodemverontreiniging  (pdf, 2 MB)
Bijlage: Nota bodembeheer Woudenberg